Tạm ứng 500 tấn gạo cứu đói khẩn cấp vùng lũ Quảng Bình

PV.

Ngày 19/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14761/BTC-TCDT trình Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp tạm ứng gạo dự trữ quốc để hỗ trợ khẩn cấp cứu đói cho nhân dân vùng ngập lũ tỉnh Quảng Bình.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ ngày 13/10/2016 đến ngày 15/10/2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Để kịp thời hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ tỉnh 5.000 tấn gạo.

Trước tình thế cấp bách, UBND tỉnh Quảng Bình có đề nghị Bộ Tài chính, xem xét cho tỉnh tạm ứng 500 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân những vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng.

UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, khi có quyết định hỗ trợ gạo từ Chính phủ, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn trả số gạo nói trên.

Theo đó, trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho địa phương, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài chính xuất cấp tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để kịp thời cứu đói khẩn cấp cho người dân vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng.

Công văn nêu rõ, 500 tấn gạo này sẽ được hoàn trả cho dự trữ sau khi Thủ tướng có quyết định hỗ chợ cho tỉnh Quảng Bình. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ không hỗ trợ, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình sử dụng ngân sách địa phương mua bù 500 tấn gạo dự trữ quốc gia đã ứng cấp để hoàn trả kho dự trữ theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay, ngoài tỉnh Quảng Bình, nhiều địa phương khác như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ và nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đề xuất, trong thời gian tới, Chính phủ cho phép Bộ Tài chính được chủ động cấp phát gạo dự trữ quốc gia để bảo đảm đáp ứng ngay nhu cầu khẩn cấp của các địa phương trong trường hợp UBND các tỉnh có văn bản đề nghị hỗ trợ gạo khẩn cấp cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ xảy ra.

Đồng thời, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh và các bộ, ngành có liên quan sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thủ tục cấp hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định.