Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

PV.

Ông Bùi Tuấn Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết như vậy khi chia sẻ với chúng tôi về tình hình thực hiện giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 9 tháng đầu năm của Tổng cục Dự trữ Nhà nước .

PV: Được biết năm 2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) được giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB khá lớn. Vậy, trong 9 tháng qua công tác giải ngân nguồn vốn này của Tổng cục DTNN được triển khai như thế nào, thưa ông?  

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  - Ảnh 1

Ông Bùi Tuấn Minh

Ông Bùi Tuấn Minh: Năm 2016, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng được Nhà nước giao cho Tổng cục DTNN là hơn 181 tỷ đồng. Kết quả đạt được đến hết 30/9/2016 đã thực hiện giải ngân được hơn 100 tỷ đồng đồng (đạt khoảng 55,68%) và toàn bộ các dự án đều giải ngân trên 30% số vốn được giao. Như vậy, các dự án thuộc Tổng cục DTNN đã đáp ứng được yêu cầu về công tác giải ngân theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ.

Đơn cử, đối với các dự án chuẩn bị đầu tư có 3 dự án kho tàng và 01 dự án trụ sở làm việc (Kho dự trữ Bắc Kạn, Hà Giang, Kon Tum 2 và trụ sở Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh) với kế hoạch vốn là 1,5 tỷ đồng. Mặc dù đến tháng 2/2016 Tổng cục DTNN mới nhận được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay các chủ đầu tư đã triển khai lập dự án, đang lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng và đã giải ngân được 1,3 tỷ đồng (đạt 86,7% kế hoạch), dự kiến sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vốn (kể cả điều chỉnh) trong quý IV/2016.

Đối với các dự án hoàn thành trước năm 2015 có 03 dự án (Kho dự trữ Bình Mỹ, Mông Hóa, Đông Anh), trong đó dự án Kho dự trữ Bình Mỹ, Mông Hóa đang được Tổng cục thẩm tra phê duyệt quyết toán nên đã giải ngân đạt 95% giá trị khối lượng hoàn thành theo quy định, số vốn còn lại sẽ giải ngân sau khi phê duyệt quyết toán vào quý IV/2016.

Đối với các dự án chuyển tiếp có 07 dự án kho tàng (Kho dự trữ Tân Yên, Yên Bái, Cẩm Thạch, Bến Cát, Tân Hiệp, Gia Lai, Trương Xá) và 02 dự án Nhà văn phòng Cục DTNN khu vực (Hà Bắc, Nghĩa Bình). Các dự án đã đảm bảo giải ngân tối thiểu trên 30% kế hoạch vốn được giao, hiện đang thực hiện điều chỉnh các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn trong quý IV/2016.

Đặc biệt, năm 2016 Tổng cục DTNN được ghi kế hoạch khởi công mới 04 dự án kho dự trữ (Tuyên Quang, Ngọc Lặc, Đồng Nai, Quảng Bình) và 01 dự án trụ sở làm việc (Cục DTNN khu vực Bắc Thái). Đến tháng 5/2016 mới được giao kế hoạch vốn nhưng đến thời điểm hiện nay, cả 05 dự án đã hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình và đã giải ngân được 77,2% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến các dự án sẽ hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn (kể cả điều chỉnh) trong quý IV/2016.

PV: Như ông cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thì kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB tại đơn vị đã đảm bảo theo yêu cầu của Nghị quyết 60/NQ-CP. Kết quả trên có được là nhờ vào những yếu tố quan trọng nào thưa ông?

Ông Bùi Tuấn Minh: Các công trình, dự án của Tổng cục DTNN đều có tính đặc thù riêng. Đặc biệt, các dự án đầu tư xây dựng khối kho tàng đòi hỏi thiết kế phải phù hợp với công nghệ bảo quản, công tác tổ chức triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do thủ tục hành chính phức tạp, cơ chế chính sách của Nhà nước có nhiều nội dung thay đổi, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian...

Nhận thức rõ những khó khăn trên, ngay từ đầu năm tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức trong lĩnh vực đầu tư XDCB của Tổng cục đã chỉ đạo quyết liệt, đồng tâm hiệp lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, phải gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong từng khâu, từng bước công việc, trong từng cấp lãnh đạo, từ lãnh đạo Tổng cục, các Vụ thuộc Tổng cục và chủ đầu tư; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải tập trung giải quyết cụ thể, chi tiết theo hồ sơ và có tiến độ hoàn thành cho từng nội dung chi tiết.

PV: Thưa ông, để đảm bảo hoàn thành giải ngân đạt 100% dự toán được giao, nhiệm vụ đặt ra với Tổng cục DTNN những tháng cuối năm là rất nặng nề. Ông có thể cho biết một số giải pháp mà đơn vị đang triển khai để thúc đẩy giải ngân tại đơn vị đạt tỷ lệ cao nhất?

Ông Bùi Tuấn Minh: Tổng cục đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường tập trung chỉ đạo, điều hành dự toán chi NSNN năm 2016 để đảm bảo hoàn thành giải ngân đạt 100% dự toán được giao. Trong đó, đơn vị sẽ tăng cường đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn kho tàng, tài sản, xin đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; hoàn thành khối lượng tương ứng với dự toán được giao trước ngày 20/12, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán đủ điều kiện giải ngân trước 31/12/2016.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin, hoàn thành khối lượng dự án giai đoạn năm 2016 theo hợp đồng đối với dự án phải triển khai qua năm sau; hoàn thành các nhiệm vụ mua sắm không phải lập dự án thực hiện giải ngân trong năm; có phương án điều chỉnh sử dụng dự toán còn dư do chênh lệch dự toán so với giá trúng thầu, do cắt giảm số lượng mua sắm so với dự toán và các nguyên nhân khác.

Đặc biệt, đối với chi kinh phí tự chủ phải đảm bảo thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ năm 2016, đồng thời quyết toán xác định tiết kiệm, chi thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ, theo quy định gọn trong năm (trong thời gian chỉnh lý quyết toán), hạn chế số dư dự toán chuyển năm sau.

Ngoài ra, chi hoạt động quản lý DTQG như: Phí nhập, xuất, bảo quản, viện trợ, cứu trợ hàng DTQG cũng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong định mức, dự toán được phê duyệt; quyết toán, xác định số tiết kiệm đối với phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG trong năm theo quy định; kịp thời điều chỉnh dự toán, không được để dư dự toán chuyển năm sau; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và thực hiện giải ngân theo dự toán được giao, hạn chế số dư dự toán chuyển năm sau.

Đặc biệt, Tổng cục sẽ rà soát dự toán chi NSNN của tất cả các nhiệm vụ năm 2016 chưa thực hiện để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, xử lý ngân sách cuối năm theo đúng quy định.

PV: Xin cảm ơn ông!