Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1829/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Bộ Tài chính đã tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại một số địa phương.
Sơ bộ kết quả kiểm tra và nắm tình hình cho thấy, về cơ bản Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khaitương đối tốt công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn trong năm 2014; đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác quản lý, bình ổn giá năm 2015 và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đồng thời đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá cước vận tải hành khách bằng ôtô theo chỉ đạo của Chính phủ, Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính.
Theo báo cáo kết quả kiểm tra và nắm tình hình tại một số địa phương cho thấy vẫn còn nhiều địa phương chưa ban hành quyết định về cơ chế quản lý, điều hành về giá trên địa bàn (chưa có quy định về nội dung, quy trình thực hiện cụ thể việc đăng ký giá, kê khai giá và phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá cho các Sở, ngành và các quận, huyện, thị xã) phù hợp với quy định của Luật Giá; tại một số địa phương vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc kê khai giảm giá cước vận tải phù hợp với giảm giá nhiên liệu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá, điều hành, bình ổn giá thống nhất từ trung ương đến địa phương theo quy định của Luật giá và việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong đó có giá cước vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
Thứ nhất, nhanh chóng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản quy phạm về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn, tổ chức phân công, phân cấp cụ thể tới các quận, huyện, thị xã nhằm triển khai tốt hơn các quy định của Luật Giá và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, chú trọng hơn đến công tác quản lý và thẩm định giá nhà nước. Triển khai thực hiện ngay công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn sau khi Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố phê duyệt.
Thứ hai, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
Thứ ba, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; trước hết là kiểm soát chặt chẽ các loại giá, phí của các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: y tế, giáo dục, nước sạch sinh hoạt, cước vận tải, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ động, thực vật, phân bón... và giá cả các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất. Thực hiện nghiêm, triệt để việc phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, nhất là mặt hàng xăng, dầu. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Thứ tư, phối hợp với Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm, đầy đủ cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra mất cân đối cung cầu, găm hàng, tăng giá làm mất ổn định thị trường giá cả hàng hóa và dịch vụ; tăng cường thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá kết hợp với đưa hàng Việt về nông thôn, đẩy mạnh xã hội hóa chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện tham gia không cần hỗ trợ vốn vay từ ngân sách Nhà nước; giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, xăng dầu, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Thứ năm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện các biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn rà soát để có phương án giảm giá cước, thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, trong đó có việc giảm của giá xăng dầu trong tháng 12/2014 và tháng 01/2015.
Thứ sáu, đối với cước vận tải hàng hóa và một số loại hình vận tải đặc thù tại địa phương (vận tải đường thuỷ, vận tải thuỷ bộ...), Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân cân nhắc việc bổ sung và danh mục dịch vụ kê khai giá theo thẩm quyền. Đối với các tuyến đối lưu (2 chiều), cần phải có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại 2 đầu tuyến trong rà soát mức giá kê khai đảm bảo thống nhất giá vé trên cùng tuyến.
Thứ bảy, tiếp tục triển khai tốt công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác bình ổn giá sản phẩm này, đề xuất biện pháp bình ổn giá trong giai đoạn tới.