Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền những vấn đề được nhân dân và toàn xã hội quan tâm

Phùng Tuấn

TCTC Online - Nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền những vấn đề được các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội quan tâm, ngày 18/6/2010, Bộ Tài chính đã ký Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại lễ ký, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đây là hoạt động thiết thực, cụ thể hoá tinh thần Quyết định số 153 – QĐ/TW ngày 21/04/2008 và Quyết định số 221 – QĐ/TW ngày 27/04/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, các cơ quan trung ương thuộc lĩnh vực tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Cũng theo đồng chí Tô Huy Rứa, với ý nghĩa và tính chất quan trọng của Chương trình phối hợp này,  sự hợp tác giữa hai cơ quan cần đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và để làm được điều này rất cần sự nỗ lực cao từ hai bên.

Thay mặt ngành Tài chính, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Ban Tuyên giáo Trung ương đang ngày càng được chủ động, nâng cao và hiệu quả hơn, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo thỏa thuận này, sẽ có 4 nội dung phối hợp giữa hai bên, bao gồm:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển nền tài chính quốc gia; Hoạt động của ngành Tài chính; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo, ngành Tài chính và toàn xã hội về xây dựng nền Tài chính Quốc gia ngày càng vững mạnh, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

2. Tăng cường chất lượng công tác dự báo, định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp, mới mẻ của tài chính thế giới và trong nước; Phản ánh chính xác, có trách nhiệm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trước các vấn đề tài chính, giá cả, thị trường; Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang trong quá trình xây dựng hoặc mới đưa vào thực hiện.

3. Phối hợp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chính sách, chế độ tài chính liên quan đến các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc khối tuyên giáo như lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, các vấn đề xã hội...

4. Phát hiện, biểu dương, cổ vũ, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, quản lý thị trường, giá cả, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính... góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.