Tăng cường kiểm soát hàng nhập khẩu lưu giữ tại kho bãi, cảng, cửa khẩu

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa có các chỉ đạo, yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý đối với các lô hàng đến kho bãi, cảng, cửa khẩu quá 30 ngày, quá 60 ngày chưa làm thủ tục hải quan và hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu.

Hàng hóa XNK tại cảng Chu Lai. Ảnh: Internet
Hàng hóa XNK tại cảng Chu Lai. Ảnh: Internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc tổ chức soi chiếu hàng hóa tại cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi và chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Về khu vực lưu giữ hàng hóa, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi bố trí khu vực lưu giữ riêng đối với các lô hàng đến kho bãi, cảng, cửa khẩu quá 60 ngày chưa làm thủ tục hải quan và hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu theo quy định tại Điều 41 Luật Hải quan và có sơ đồ vị trí lưu giữ hàng hóa cụ thể thông báo cho chi cục hải quan quản lý để kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Về xử lý hàng hóa tồn đọng, cục hải quan các tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo xử lý hàng hóa tồn đọng để theo dõi, khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng theo đúng quy định; thực hiện báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tháng kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan.

Đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu, nếu có người đến nhận hàng trong thời hạn thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng để thực hiện thủ tục hải quan thì cục hải quan tỉnh, thành phố có văn bản báo cáo và sao gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan của lô hàng về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để có hướng dẫn.

Đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu đã hết thời hạn thông báo tìm chủ hàng nhưng không có người đến nhận hàng, cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định của pháp luật.

Đối với các lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm, cục hải quan các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, hồ sơ đối với các lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm về Cục Quản lý rủi ro để tổng hợp, rà soát phục vụ công tác phân tích, đánh giá rủi ro.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể đối với lô hàng đề nghị tái xuất do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc từ chối nhận hàng.

Các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách, thủ tục từ chối nhận hàng và tái xuất hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại và tăng cường quản lý, xử lý đối với các lô hàng đến kho bãi, cảng, cửa khẩu quá 30 ngày, quá 60 ngày chưa làm thủ tục hải quan và hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu.