Tăng cường kiểm soát thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản

Theo VnMedia

Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo tăng trưởng, trong đó khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản ...nhằm bảo đảm cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định.

Bộ Tài chính vừa ra quyết định ban hành kế hoạch thực hiện nghị Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thực hiện quyết liệt sáu nhóm giải pháp đã được Chính phủ đề ra.

Sáu nhóm giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra gồm: Tập trung kiềm chế lạm phát; Thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống tài chính - ngân hàng; Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội,

Trong các nhóm giải pháp này, Bộ Tài Chính đã đặt nhóm giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát lên hàng đầu. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát chi phí kinh doanh, giá thành các loại sản phẩm thuộc diện bình ổn giá theo quy định, nhất là đối với các mặt hàng xăng dầu, điện, than, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh, đường, sữa, lương thực, thép, xi măng,...

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương rà soát cơ chế kiểm soát giá xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 /10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu hoạt động theo nguyên tắc thị trường, rà soát lại chi phí kinh doanh, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ thuế, phí và Quỹ bình ổn giá xăng dầu không để giá xăng tăng liên tục trong thời gian ngắn, gây tác động bất lợi đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng. Bộ này cùng với Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan liên quan duy trì ổn định giá điện bán cho các hộ sản xuất, tiêu dùng và giá than bán cho sản xuất điện đến hết năm 2010.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, Ngành liên quan thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý điều hành giá theo đúng Pháp lệnh Giá, kiểm tra giám sát để mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng các quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết. Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý giá.

Các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường bất động sản cũng sẽ được Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định.