Tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014-2018”. Qua đó, giúp doanh nghiệp xây dựng và quảng bá hình ảnh thông qua cung cấp thông tin kinh tế trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí thông qua  các công cụ marketing trực tuyến. Nguồn: internet.
Doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí thông qua các công cụ marketing trực tuyến. Nguồn: internet.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa có các công cụ và các kênh thực sự hiệu quả nhằm giới thiệu, quảng bá, phân phối hàng hóa của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Năng lực tài chính lại yếu, do việc tổ chức quảng bá sản phẩm, hàng hóa ở nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia phát triển là rất tốn kém. Các tổ chức đại diện thương mại phục vụ hoạt động xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài còn ít, hoạt động rời rạc và thiếu tính hệ thống; khả năng tiếp cận các nguồn thông tin còn yếu và thiếu.

Để hỗ trợ, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, các thông tin kinh tế trong nước và nước ngoài sẽ được cập nhật thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm thương mại điện tử của VCCI và tại các sàn thương mại điện tử địa phương, các sàn thương mại điện tử theo ngành hàng. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thêm các công cụ trợ giúp kênh marketing, giao dịch trực tuyến nhằm giảm bớt chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt nam trên thị trường quốc tế.

Trong đó, tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm thương mại điện tử VCCI sẽ cập nhật các thông tin về kinh tế Việt Nam; Các thị trường trong điểm doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Thông tin về pháp luật thương mại; Danh bạ các tổ chức, cơ quan xúc tiến thương mại.

Nội dung thông tin tại sàn thương mại điện tử địa phương, ngành hàng bao gồm: Thông tin kinh tế địa phương; Các chính sách của trung ương và địa phương dành cho doanh nghiệp; Các hoạt động giới thiệu tiềm năng, sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp.