Tăng cường quản lý giá sữa nhập khẩu

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 6126/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý giá sữa nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước đó, ngày 4/10/2013, Bộ Y tế có Thông tư số 30/2013/TT-BYT ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Để tiếp tục quản lý giá sữa ngay từ khâu nhập khẩu, góp phần bình ổn giá thị trường, chống gian lận thương mại qua việc khai báo giá nhập khẩu không chính xác theo công văn hướng dẫn số 1380/TCHQ-TXNK ngày 22/03/2012, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

Thứ nhất, thực hiện rà soát ngay các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá nêu tại Điều 1 Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4/10/2013 của Bộ Y tế có nhập khẩu tại địa phương từ đầu năm 2013 đến nay, để tổ chức thu thập thông tin và xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục rủi ro cấp Cục theo đúng quy định.

Thứ hai, thực hiện kiểm tra, tham vấn, xác định giá tính thuế theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Thứ ba, thực hiện kiểm tra sau thông quan để xử lý theo quy định đối với trường hợp trị giá khai báo có sự biến động tăng cao trên 15% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá.

Thứ tư, báo cáo kết quả thực hiện tại điểm 1 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 01/11/2013. Việc báo cáo số liệu định kỳ hàng tháng thực hiện theo điểm 3 công văn số 1380/TCHQ-TXNK ngày 22/3/2012 của Tổng cục Hải quan.