Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Theo Vĩnh Khang/nhandan.vn

Chiều 19/7, Tổng cục Hải quan cho biết, đã ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Công chức Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp khai tờ khai hải quan.
Công chức Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp khai tờ khai hải quan.

Theo đó, Quy chế nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan đến công chức, viên chức Hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải để nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan.

Đồng thời, giúp cho người khai hải quan, doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để người khai hải quan, doanh nghiệp nâng cao tính tự giác tuân thủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Thống nhất và chuẩn hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này tại các đơn vị trong ngành Hải quan.

Quy chế nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp phải được thực hiện chủ động, thường xuyên hoặc theo kế hoạch, có quy mô và hệ thống, thống nhất từ cơ quan Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục Hải quan và tương đương.

Đồng thời, phải đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa, cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan cho công chức hải quan, người khai hải quan, doanh nghiệp thực hiện, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan.

Khi tiếp xúc với người khai hải quan, doanh nghiệp, công chức hải quan phải mặc trang chế phục theo đúng quy định, có thái độ lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ người khai hải quan, doanh nghiệp.

Yêu cầu về việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan trên website của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, và niêm yết tại địa điểm làm thủ tục hải quan. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, sử dụng đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng theo đúng quy định tại Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.

Để bảo đảm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật ngay từ khi văn bản được dự thảo lấy ý kiến cho đến khi ban hành, đồng thời tạo thuận lợi cho cán bộ công chức hải quan toàn ngành, người khai hải quan thuận tiện trong việc tiếp cận nội dung văn bản, dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, đối với dự thảo văn bản đang trong quá trình soạn thảo, gửi lấy ý kiến: thực hiện biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung mới của dự thảo văn bản, viết bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu đăng trên Báo Hải quan điện tử, Website của Tổng cục Hải quan, các báo, tạp chí khác.

Đối với văn bản đã ban hành: Cơ quan Hải quan soạn thảo và đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới của văn bản trên website của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan điện tử.

Thực hiện bài giảng trực tuyến, giới thiệu nội dung mới của văn bản và đăng tải trên trang website của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan điện tử.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan đã ban hành: soạn thảo đề cương giới thiệu nội dung mới liên quan đến lĩnh vực hải quan, đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới của văn bản trên website của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan điện tử…