Tăng lãi suất tái chiết khấu: NHNN đã “gãi đúng chỗ ngứa”


Trong ngắn hạn, việc đón nhận thông tin tăng lãi suất chủ chốt có thể sẽ không mấy tích cực với thị trường bởi lo ngại lãi suất tăng, lượng tiền trong nền kinh tế theo cách hiểu chung sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn hạn,đây là tin tích cực, và góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư công gây ảnh hưởng đến lãi suất và lạm phát.

 

Quyết định số 379/QĐ-NHNN về việc tăng các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng đã được điều chỉnh tăng lên 12%/năm kể từ 08/03/2011.

Trong đó, đáng chú ý là lãi suất tái chiết khấu đã được điều chỉnh với mức tăng mạnh từ mức 7% lên 12%. Ngay lập tức thông tin về tăng lãi suất này đã được nhiều nhà đầu tư cho rằng sẽ là thông tin không tốt đối với thị trường chứng khoán bởi lo ngại lãi suất tăng, lượng tiền trong nền kinh tế theo cách hiểu chung sẽ bị hạn chế.

Tuy nhiên, bộ phận Phân tích của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), quyết định tăng lãi suất tái chiết khấu thực chất đã “gãi đúng chỗ ngứa” và là “liều thuốc” bắt đúng bệnh nhất để giảm lạm phát và giảm lãi suất.

Với quyết định này, NHNN sẽ giải quyết tình trạng luồng tiền chạy lòng vòng trong hệ thống ngân hàng như đã xảy ra phổ biến cuối năm 2010. Động thái này cũng thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cắt giảm đầu tư công, và về lâu dài, sẽ làm tăng hiệu quả đầu tư toàn xã hội và giảm lạm phát. Ngoài ra, khi khối doanh nghiệp không còn chịu sự “lấn át đầu tư” từ đầu tư công, thì lãi suất có thể có hy vọng giảm trong tương lai gần.

Do vậy, đối với TTCK, nên hiểu đây là quyết định mang tính tích cực thể hiện sự quyết liệt và nhất quán của chính sách đối với mục tiêu ổn định vĩ mô năm 2011.

Theo BSC, thứ nhất, việc tăng lãi suất tái chiết khấu lên mức 12% đã hạn chế cơ chế “nguồn vốn giá rẻ”, một lợi thế riêng với các ngân hàng lớn có nguồn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) khi các ngân hàng này có thể mua TPCP và mang TPCP cầm cố tại NHNN và chỉ phải chịu mức lãi suất chiết khấu thấp.

“Rõ ràng, một lượng tiền lớn cung ứng ra từ NHNN được sử dụng để mua TPCP thay vì tăng nguồn tín dụng cho doanh nghiệp. Do vậy với việc để lãi suất chiết khấu thấp, NHNN có thể đã tạo sự ưu ái đặc biệt đối với nguồn vốn cho các dự án đầu tư công của chính phủ, lấn át đầu tư của Doanh nghiệp.” – BSC phân tích.

Như vậy, với lãi suất tái chiết khấu tăng lên mức 12% kết hợp với lãi suất thị trường mở 12%, kênh tái chiết khấu giá rẻ hay sự ưu ái nguồn vốn đầu vào đã chính thức được NHNN “đóng lại”. Cơ hội tìm kiếm và thu hút khách hàng để huy động vốn và cho vay sẽ được chia đều giữa các NHTM lớn và NHTM nhỏ, cơ hội để tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp cũng kỳ vọng sẽ được mở rộng hơn, theo đó lãi suất sẽ dần ổn định. Chất lượng của cung tiền bơm ra đối với nền kinh tế sẽ được cải thiện. Hiệu quả đầu tư toàn xã hội tăng và do vậy, lãi suất và lạm phát do vậy sẽ có cơ hội giảm trong tương lai gần.

Thứ hai, BSC cho rằng việc tăng các lãi suất chủ chốt sẽ phát tín hiệu về sự đồng thuận các chính sách kiềm chế lạm phát. Thực chất, động thái tăng lãi suất tái chiết khấu nhằm thể hiện tính thống nhất và đồng thuận cao, nằm trong gói giải pháp chung nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011).

Trong ngắn hạn, việc đón nhận thông tin tăng lãi suất chủ chốt có thể sẽ không mấy tích cực với thị trường bởi lo ngại lãi suất tăng, lượng tiền trong nền kinh tế theo cách hiểu chung sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn hạn,đây là tin tích cực, và góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư công gây ảnh hưởng đến lãi suất và lạm phát.

Với quyết định này, cùng với hàng loạt các biện pháp nhất quán trong việc điều hành hướng tới sự ổn định vĩ mô, BSC cho rằng lãi suất sẽ giảm khi dấu hiệu lạm phát cho thấy giảm, có thể vào giai đoạn tháng 5, tháng 6 năm 2011, và dòng vốn sẽ vận động một cách thông suốt hơn trong nền kinh tế. TTCK có thể nhận được sự tích cực khi các dấu hiệu này được thể hiện.
 

InfoTV
Nguyễn Tuân