Tăng thuế xuất khẩu than từ ngày 7/7/2013

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 23/5/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký ban hành Thông tư số 71/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Tăng thuế xuất khẩu than từ ngày 7/7/2013
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá (mã 27.01); than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá (mã 27.04) lên 13%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2013.