Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống ma túy

Anh Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 3220/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và 1 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Văn bản nêu rõ, sau khi xem xét báo cáo của Bộ Công an về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và 1 năm thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ: Công an, Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; các Bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 154/TB-VPCP ngày 26/4/2023 và Văn bản số 2891/VPCP-KGVX ngày 26/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống ma túy; kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Đến nay, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy được bổ sung, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất; đã thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Chỉ thị, trong đó đã ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác phòng, chống ma túy.

Công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt hơn. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt; phối hợp với các lực lượng chuyên trách thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Số vụ và đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tăng qua mỗi năm và tăng đáng kể so với giai đoạn trước khi thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW (tăng gần 17% số vụ và hơn 14% số đối tượng), trong đó đã triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng truy nã về ma túy; thu giữ số lượng ma túy rất lớn.

Riêng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, đấu tranh trên 65 nghìn vụ, với gần 97 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ vật chứng gần 2 tấn heroin; 7,6 tấn và trên 7 triệu viên ma túy tổng hợp; gần 1,4 tấn cần sa; đấu tranh triệt xóa trên 2 nghìn điểm, 150 tụ điểm phức tạp về ma túy; xử lý hành chính trên 10 nghìn vụ với trên 20 nghìn đối tượng.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy đạt tỷ lệ cao; bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và có tác dụng răn đe, phòng ngừa hiệu quả tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng được tăng cường thông qua công tác phối hợp điều tra cơ bản và đấu tranh chuyên án chung để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa...