Tập đoàn Bảo Việt: Tiếp tục dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin

PV.

(Tài chính) Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, ở bảng xếp hạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn: baoviet.com.vn
Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn: baoviet.com.vn

Năm 2014 là năm thứ chín xây dựng báo cáo này, và cũng là năm thứ ba Tập đoàn Bảo Việt dẫn đầu ở bảng xếp hạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn (năm 2011, 2013, 2014).

Việc Bảo Việt được xếp hạng dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đã minh chứng cho tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc liên tục đầu tư phát triển nền tảng công nghệ thông tin cùng nguồn nhân lực. Với sự đầu tư này, Bảo Việt cam kết mang tới các sản phẩm, dịch vụ ưu việt, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam là một trong những tài liệu quan trọng thường niên của ban Chỉ đạo quốc gia  về công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo cung cấp các thông tin về thực trạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông dựa trên số liệu thu thập được từ các Khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty và Ngân hàng thương mại.