Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và phát triển Bancassurance

PV.

Ngày 22/3/2010, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và phát triển bancassurance giữa Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tới tham dự Lễ ký kết. Đại diện Ngân hàng MHB: Ông Huỳnh Nam Dũng - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phước Hòa - Tổng Giám đốc. Về phía đại diện Tập đoàn Bảo Việt, có sự hiện diện của Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc.

Việc gia nhập WTO đang mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chính nói riêng nhiều lợi ích, nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển, bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo giữ vững vị thế, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang thực hiện việc mở rộng, liên doanh, liên kết với các đối tác chiến lược nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng MHB thỏa thuận:

    * Hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, hỗ trợ nhau phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, cùng tôn trọng lợi ích của nhau và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;
    * Hai Bên sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau và sẽ dành cho nhau những ưu đãi, ưu tiên áp dụng với đối tác chiến lược, khách hàng đặc biệt;
    * Phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng phục vụ khách hàng;
    * Hai Bên ưu tiên để các đơn vị thành viên của mỗi Bên góp vốn đầu tư vào những doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa hoặc huy động thêm vốn, đầu tư chứng chỉ quỹ với tư cách là cổ đông chiến lược;
    * Hai Bên chia sẻ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau đầu tư vào các dự án có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu đầu tư của hai Bên trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của Pháp luật và các hỗ trợ khác;
    * Hai Bên cam kết hợp tác chiến lược để phát triển dịch vụ bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (bancassurance) trong hệ thống của mình trong các lĩnh vực bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt khẳng định: “Việc ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt với Ngân hàng MHB giúp phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên; đặc biệt trong việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng  bancassurance - một kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm rất tiềm năng. Sự kết hợp giữa Ngân hàng MHB với Tập đoàn Bảo Việt sẽ tạo thêm cơ hội để Tập đoàn Bảo Việt phục vụ đông đảo khách hàng trên cùng một kênh phân phối. Điều đó sẽ giúp mang lại lợi ích gia tăng cho khách hàng của cả hai bên cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường. Mối quan hệ hợp tác này sẽ góp phần vào cả thành công của Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng MHB” .

Ông Huỳnh Nam Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng MHB cho biết: “Việc hợp tác, liên doanh liên kết giữa những Tổng công ty, Tập đoàn lớn trong nước là xu thế tất yếu nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống, qua đó đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, việc ký kết thỏa thuận chiến lược này sẽ là một bước tiến mới trong quan hệ giữa Ngân hàng MHB và Tập đoàn Bảo Việt, tạo điều kiện để hai Bên cùng nhau cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho đối tác, và cho khách hàng của mình”.

Xu hướng liên kết hợp tác chiến lược của các ngân hàng với các tập đoàn tài chính, bảo hiểm hiện nay là điều tất yếu để khai thác mọi tiềm lực, kinh nghiệm của các Bên, củng cố thị phần, củng cố thương hiệu, mở rộng dịch vụ và tăng thêm năng lực tài chính, cùng nhau phát triển.