Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ chấp hành nghiêm chỉnh việc công bố thông tin năm 2024

Minh Lâm

Sau khi cổ phiếu HBC bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch, Tập đoàn đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Group) đã đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả cùng “lời hứa” nghiêm chỉnh chấp hành vào năm sau.

Tập đoàn Hòa Bình gặp khó do thị trường bất động sản suy yếu và mâu thuẫn nội bộ.
Tập đoàn Hòa Bình gặp khó do thị trường bất động sản suy yếu và mâu thuẫn nội bộ.

Hòa Bình Group vừa có công văn Giải trình biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hòa Bình Group giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.
Hòa Bình Group giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Theo đại diện Hòa Bình Group, trong thời gian qua, công tác quản trị nội bộ của Công ty đã phát sinh một số vấn đề. Bên cạnh đó, tình hình của thị trường bất động sản và tài chính biến động, hàng loạt các công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành từ Chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề thanh – quyết toán. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty, nên không hoàn thành được Báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

Cách đây một tuần (17/5), HOSE ra quyết định chuyển cổ phiếu HBC của Hòa Bình Group từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. Nguyên nhân là Hòa Bình Group chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo đó, cổ phiếu HBC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và thỏa thuận kể từ ngày 23/5/2023.

Hiện tại, Hòa Bình Group chưa đưa ra được ngày cụ thể sẽ hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2022 có ý kiến kiểm toán, đồng thời hứa trong năm 2024 sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng thời hạn.

Trước đó, Hòa Bình Group vướng phải thông tin mâu thuẫn nội bộ liên quan đến ghế chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn tới một loạt đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành.