Chứng khoán Tân Việt bị kiểm soát đặc biệt trong 4 tháng

Minh Lâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến 17/9/2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt bị đưa bào tình trạng kiểm soát đặc biệt.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt bị đưa bào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Nguyên nhân bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt là TVSI đã lập Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 nhưng không có kiểm toán.

Theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng, đồng thời, không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Trước đó, vào tháng 1/2023, TVSI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính số tiền 745 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm liên quan đến trái phiếu.

TVSI được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ là 55 tỷ đồng. Sau 4 lần tăng vốn đến tháng 6/2021, vốn điều lệ của TVSI đã tăng lên mức 2.639 tỷ đồng. Công ty Chứng khoán này được biết đến là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông – trực thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan.