Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2013

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 28/1/2013, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, công tác xét giải quyết đơn thư, khiếu nại - tốt cáo và kiểm tra công tác quản lý tài chính.

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2013
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu khai mạc hội nghị
Hội nghị có sự tham gia của Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, đồng chí Đỗ Gia Thư - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cùng đại diện các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Hải quan và cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý tài chính tại 33 cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn khẳng định vai trò quan trọng của công tác thanh tra đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị nói chung và Tổng cục Hải quan nói riêng. Công tác thanh tra nhằm phát hiện ra những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật, từ đó đưa ra những kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan thực hiện đúng pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phó tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tham gia hội nghị tập huấn nghiêm túc, với tinh thần học hỏi cao.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Gia Thư lần lượt giới thiệu những quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 86/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; giới thiệu những quy định của Luật Khiếu nại và Nghị định 75/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Nghị định 76/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19268/Do%20Gia%20Thu.jpg

   Ông Đỗ Gia Thư - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ giới thiệu những quy định của Luật Thanh tra

Trong ngày thứ hai của hội nghị, đồng chí Hà Thái Dũng - Phó Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Hải quan sẽ giới thiệu Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Nghị định 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính và trao đổi về Thông tư hướng dẫn Nghị định 82/2012/NĐ-CP.

Các đại biểu cũng sẽ được lắng nghe những kinh nghiệm trong công tác thanh tra chuyên ngành tại trụ sở doanh nghiệp do đồng chí Lê Hồng Tân - Phó vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Hải quan chia sẻ. Bên cạnh đó, Vụ Tài vụ quản trị sẽ giới thiệu một số nội dung về công tác quản lý tài chính, tài sản, đấu thầu và tự kiểm tra nội bộ trong ngành Hải quan.