TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Thắc mắc về hóa đơn tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Chúng tôi đã chuyển những vướng mắc về vấn đề cấp hóa đơn đỏ và các khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp của bạn đọc tới chuyên gia tài chính. Sau đây là giải đáp của chuyên gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1.  Bạn đọc tại hòm thư điện tử mylydtp1965@gmail.com hỏi: năm 2012, công ty chúng tôi có mua TSCĐ (xe tải chở hàng) của tư nhân, đã làm hợp đồng mua bán và đã sang tên cho công ty (các loại thuế đóng đủ). Tuy nhiên, chúng tôi lại  không có hoá đơn tài chính, vậy, bây giờ, năm 2014, làm sao để xin cấp hóa đơn tài chính, vì vừa qua, theo toán thuế, công ty tôi đã bị loại một chiếc xe.

Trả lời:

- Mục 2.4  Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN có hướng dẫn:

Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

  Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm)”

Bạn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này. Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng là chứng từ để ghi nhận khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tính thuế TNDN.

- Mục 2.4 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC cũng có hướng dẫn: “ Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của  doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

- Khoản 3 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC có hướng dẫn: “Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT khi bán tài sản”.

- Khoản 1 Điều 12 Thông tư 64/2013/TT-BTC  hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ có hướng dẫn về việc cấp hóa đơn do cục thuế đặt in: “Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có mua TSCĐ (xe chở hàng) của tư nhân (thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT) thì không được cấp hóa đơn GTGT, để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cần lập bảng kê kèm chứng từ thanh toán theo quy định.

2. Bạn đọc tại hòm thư điện tử sangtaosmart@gmail.com hỏi: Tôi muốn mở công ty TNHH MTV tin học nhưng lại chưa hiểu rõ về vấn đề thuế TNDN, vậy cho tôi hỏi với số vốn điều lệ chỉ có 300 triệu - doanh thu hàng tháng chỉ có 10-15 triệu thì thuế TNDN tôi phải đóng là bao nhiêu? Và các khoản thu nhập nào không phải tính thuế - khoản nào tính thuế; năm đầu tiên công ty được hoàn thuế vậy phải làm như thế nào để hoàn số thuế đó? Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Trả lời:

Căn cứ quy định của Pháp luật thuế TNDN hiện hành và theo thông tin Bạn cung cấp thì DN của Bạn thuộc diện được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% (mức thuế suất phổ thông dành cho DN có doanh thu năm không quá 20 tỷ và được áp dụng kể từ 01/7/2013). Để biết thông tin chi tiết về các khoản thu nhập nào phải chịu thuế, khoản thu nhập nào được miễn thuế và cách xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế phải nộp, đề nghị bạn tham khảo các văn bản pháp luật sau:

(1) Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
(2) Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN;
(3) Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
.(4) Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.