Tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3%, so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD.

Tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD - Ảnh 1