Tháng 11, nhập siêu giảm 200 triệu USD so với tháng 10

Băng Dương (An ninh Thủ đô)

Theo công bố của Bộ Công Thương ngày 26-11, nhập siêu tháng 11 ước chỉ khoảng 500 triệu USD, giảm 200 triệu USD so với tháng 10. Nhập siêu cả 11 tháng ước đạt gần 16,9 tỷ USD bằng 28,8% kim ngạch xuất khẩu.

Với đà giảm này, tín hiệu đáng mừng là nhập siêu cả năm có khả năng sẽ không “chạm ngưỡng” 19 tỷ USD như ước tính của Bộ KH&ĐT. Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân nhập siêu vẫn là do việc tăng nhập khẩu các nguyên vật liệu cho sản xuất trong nước như: linh kiện ôtô, bông các loại, hóa chất các loại, thuốc trừ sâu nguyên liệu, thức ăn gia súc, linh kiện máy tính và điện tử; thiết bị và phụ tùng cho các dự án công nghiệp lớn.

Tuy vậy, kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của tháng 11 đều giảm so với tháng 10. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,3 tỷ USD, giảm 500 triệu USD, xuất khẩu đạt 4,8 tỷ USD, giảm 244 triệu USD. Các mức giảm này đã đưa  tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 11 tháng qua ước đạt 58,5 tỷ USD, cách tới 5,5 tỷ USD với mức ước tính cả năm 2008, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 75,4 tỷ USD, cách tới 7,8 tỷ USD so với ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm nay. Như vậy, do chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm, nhiều khả năng, các mục tiêu xuất nhập khẩu sẽ khó đạt được.