Tháng 3, khối lượng cổ phần chào bán trên HNX đạt 99,7%

PV.

Trong tháng 3, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt hơn 85 triệu cổ phần, gấp gần 2 lần khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 2/2018. Kết quả cho thấy, 99,7% khối lượng chào bán, tương ứng hơn 84,9 triệu cổ phần đã được bán hết cho nhà đầu tư.

Tính bình quân, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 328 tỷ đồng/phiên, gấp 3,5 lần so với tháng 2/2018.
Tính bình quân, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 328 tỷ đồng/phiên, gấp 3,5 lần so với tháng 2/2018.

Tháng 3/2018, HNX đã tổ chức 4 phiên đấu giá cổ phần, trong đó có 2 phiên đấu giá IPO Viện Dệt may và Công ty mẹ Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro); 2 phiên đấu giá thoái vốn tại Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico và Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 4 phiên này đạt hơn 85 triệu cổ phần, gấp gần 2 lần khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 2/2018.

Theo đánh giá của HNX, cổ phần của các doanh nghiệp chào bán trong tháng 3 đều khá thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư thể hiện qua khối lượng cổ phần đặt mua cao gấp 1,35 lần khối lượng chào bán.

Cụ thể, 3/4 số phiên đấu giá trong tháng có số lượng cổ phần được nhà đầu tư đặt mua số cao hơn số cổ phần chào bán. Trong đó, phiên đấu giá cổ phần Viện Dệt may có số lượng đặt mua cao gấp 6,3 lần lượng cổ phần chào bán, 2 phiên chào bán CTCP Điện cơ Thống nhất và công ty Hapro đều có số lượng đặt mua cao hơn trên 20% so với số lượng cổ phần chào bán. Điều đó giúp cho giá đấu thành công bình quân của các phiên đấu giá này đều cao hơn mức giá khởi điểm.

Đặc biệt, phiên đấu giá cổ phần Viện Dệt may có giá trúng bình quân cao hơn 73% so với giá khởi điểm. Phiên đấu giá cổ phần Công ty Hapro với lượng chào bán khá lớn, hơn 75,9 triệu cổ phần, cũng đã được bán hết toàn bộ với giá trúng bình quân cao hơn mức giá khởi điểm, thu về cho Nhà nước hơn 980 tỷ đồng.

Kết quả toàn bộ các phiên đấu giá trong tháng 3, 99,7% khối lượng chào bán, tương ứng hơn 84,9 triệu cổ phần đã được bán hết cho nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt hơn 1.314 tỷ đồng (cao hơn 29,7 tỷ đồng so với giá trị ở mức giá khởi điểm).

Tính bình quân, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 328 tỷ đồng/phiên, gấp 3,5 lần so với tháng 2/2018.  

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 3/2018

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Viện Dệt may

2.263.000

2.263.000

49.217.480.000

2

CTCP Công nghiệp Hapulico

263.202

5.500

138.400.000

3

CTCP Điện cơ Thống nhất

6.707.000

6.707.000

285.140.450.000

4

Công ty mẹ Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)

75.926.000

75.926.000

980.052.890.000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 4/2018

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn nộp tiền

Ngày đấu giá

1

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

1.870.970

20/04/2018

27/04/2018

2

Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

3.288.750

17/04/2018

24/04/2018

3

Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

1.969.700

12/04/2018

19/04/2018

4

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

42.292.624

10/04/2018

17/04/2018

5

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

9.478.827

10/04/2018

17/04/2018

6

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

6.672.444

10/04/2018

17/04/2018