Thách thức IPO

Thách thức IPO

“Bữa tiệc” IPO vẫn chưa bùng nổ ở Việt Nam khi thị trường có không ít thách thức, hạn chế với các doanh nghiệp.
Tháng 11/2021, Tôn Đông Á dự kiến sẽ IPO sau 5 năm lỡ hẹn

Tháng 11/2021, Tôn Đông Á dự kiến sẽ IPO sau 5 năm lỡ hẹn

Sau 5 năm lập kế hoạch IPO trên “sân chơi ngoại hạng” Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ năm 2016, đến nay Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Tôn Đông Á - Mã Chứng khoán: TDA) chính thức có thông báo: cổ phiếu TDA được chào bán ra công chúng trong tháng 1/2022.