Thắng lợi "kép" của Ngành Thuế

Theo Tạp chí Thuế

Sáng ngày 17/1, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2013. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính như: Chính sách thuế, Tổ chức cán bộ, Đầu tư..., lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và đại diện các vụ, cục chức năng thuộc Tổng cục Thuế. Theo đó, Ngành Thuế đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2012 và thực hiện giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.

 Thắng lợi "kép" của Ngành Thuế
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu cho biết, trong năm 2012 ngành Thuế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bị đình đốn, áp lực về bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn rất lớn, nhưng toàn ngành Thuế đã chung sức, chung lòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả, tổng thu ngân sách do ngành Thuế ước đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán pháp lệnh (tương ứng vượt 26.244 tỷ đồng), tăng 12,3% so với thực hiện năm 2011.

Trong đó, thu từ dầu thô có sự vượt trội với kết quả thực hiện đạt 161% dự toán (tương ứng vượt 53.107 tỷ đồng), tăng 27,1% so với thực hiện năm 2011. Thu nội địa thực hiện được 467.737 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2011.

Có 6/14 khoản thu, sắc thuế ước đạt và vượt dự toán pháp lệnh; 7/14 khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cả nước có 47/63 địa phương ước hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, xét về tổng số. Nếu không tính thu từ dầu thô, có 44/63 địa phương hoàn thành dự toán thu nội địa.

Để có kết quả này theo Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Phu, là do sự phối hợp "vào cuộc" quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương trong việc tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, nhất là các biện pháp tăng thu, chống thất thu, các giải pháp về chống gian lận thương mại, kiểm soát chuyển giá, trốn thuế, ẩn lậu thuế.

Năm 2012, đánh dấu công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá vì đây là lần đầu tiên  thực hiện thành công việc thanh tra giá chuyển nhượng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình, cách thức tiến hành theo tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế. Trong đó, tập trung thanh, kiểm tra đối với các DN có hoạt động liên kết, nhà hàng, khách sạn, ngành ngân hàng, giao nhận nước ngoài.; đẩy mạnh phối hợp với cơ quan Công an để ngăn chặn kịp thời các hành vi trốn thuế, gian lận và tội phạm trong lĩnh vực thuế. Thông qua đó, toàn ngành Thuế đã  truy thu gần 12 nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng tại TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra 10.900 lượt DN, trong đó truy thu 2.616 tỷ đồng, giảm lỗ 514 tỷ đồng và giảm khấu trừ là 15 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, gắn với việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi đến giao dịch tại cơ quan Thuế. Theo đó, đã công bố 21 thủ tục hành chính thuế mới, thay thế 58 thủ tục hành chính, bãi bỏ 8 thủ tục.

Bước sang năm 2013, ngành Thuế đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước được giao năm 2013, với số thu là 644.500 tỷ đồng (trong đó thu từ dầu thô là 99.000 tỷ đồng, thu nội địa là 545.500 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 39.000 tỷ đồng). Thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Triển khai hiệu quả Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) và các luật thuế khác như: Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế Bảo vệ môi trường; Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập DN và thuế Tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế nhằm giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất kinh doanh phát triển; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ công chức Thuế.

Chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã biểu dương các thành tích mà toàn ngành Thuế đạt được trong năm 2012. Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện các chính sách miễn, giãn, giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN của Chính phủ, toàn ngành Thuế đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, đã có nhiều cục thuế làm tốt công tác xúc tiến đầu tư để nuôi dưỡng và tăng nguồn thu; Tổ chức tuần lễ "Lắng nghe ý kiến người nộp thuế" nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho người nộp thuế; Tăng cường thanh, kiểm tra DN tiềm ẩn nhiều rủi ro về chuyển giá, nợ thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế như khai nộp thuế điện tử, quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế đất phi nông nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị ngành Thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp sau:

Đối với nhóm giải pháp nhiệm vụ thu, Thứ trưởng đưa ra 4 giải pháp: Đảm bảo 98% DN hoạt động phải thực hiện kê khai thuế đầy đủ; Xử lý nợ đọng thuế xuống dưới mức 5%; Tập trung thanh, kiểm tra DN có số nợ thuế lớn, DN nằm trong nhóm có nhiều rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn về chuyển giá; Thực hiện hiệu quả các chính sách thuế áp dụng từ 1/7 như Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đối với nhóm giải pháp liên quan đến thủ tục hành chính, cần nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để thu hút nhiều hơn nữa các DN đăng ký khai thuế điện tử (Phấn đấu năm 2013 sẽ có 230 nghìn DN khai thuế điện tử), mở rộng khai thuế qua mạng tới cấp chi cục; Quyết tâm đưa kế toán thuế vào thực hiện; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để quản lý như: cơ sở dữ liệu về hoá đơn, tài khoản của DN...

Đối với công tác xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị ngành Thuế cần chú trọng đào tạo kỹ năng và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; Tiến tới việc phân bổ chỉ tiêu hàng năm theo vùng; Triển khai Phòng Pháp chế tại các cục thuế địa phương....

Thay mặt ngành Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và sẽ bổ sung vào giải pháp công tác thuế năm 2013. Toàn ngành Thuế cam kết sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao.