Thành lập Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc-ASEAN

Theo Vietnam+

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc, ngày 29/10, tại Hà Nội, Hiệp định khung Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc-ASEAN (CAIBA) đã được thành lập.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được mời tham gia Hiệp hội và là đơn vị chủ nhà, đồng tổ chức Hội nghị cùng với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB).

Mục tiêu hoạt động của CAIBA là: Thiết lập một cơ chế hiệu quả để cung cấp dịch vụ tài chính cho các dự án tại ASEAN-Trung Quốc, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trong khu vực; phát triển quan hệ hợp tác dài hạn phù hợp với thông lệ quốc tế và các nguyên tắc bình đẳng để các bên cùng có lợi; thực hiện các dự án hợp tác phù hợp với các quy định pháp lý liên quan; cho phép các Ngân hàng ASEAN và CDB làm đối tác ưu tiên lẫn nhau trong lĩnh vực tài chính; thu hẹp khoảng cách đầu tư thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc; kích thích phát triển trong khu vực với mục đích nắm bắt cơ hội và đối đầu thử thách của toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, hiệp hội sẽ hỗ trợ hợp tác sâu hơn trong các dự án mà các nước ASEAN và Trung Quốc cùng tham gia theo Chương trình khung hợp tác ASEAN-Trung Quốc và trong các dự án đa phương và song phương khác.

Hiệp hội CAIBA hoạt động thông qua hợp tác trên các lĩnh vực bảo lãnh liên bên, vay hợp vốn, chuyển nhượng khoản vay và các phương pháp thông dụng khác trên thị trường vốn quốc tế.

Hiệp hội thành lập không theo hình thức pháp nhân và không yêu cầu đóng góp bất kỳ loại phí nào từ các thành viên. Việc thành lập CAIBA sẽ là nền tảng phát triển hợp tác giữa Trung Quốc và ngân hàng các nước ASEAN, cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác tài chính, trao đổi nhân lực.

Việc thành lập Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc-ASEAN mang lại lợi ích cho các ngân hàng thành viên trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế trung dài hạn. Không chỉ có vậy, với phương hướng tiếp tục xem xét kết nạp thêm thành viên, hoạt động của Hiệp hội trong tương lai cũng sẽ mang lại lợi ích cho các thành viên khác trong hệ thống ngân hàng các nước ASEAN và Trung Quốc.

Cũng trong ngày, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc-ASEAN đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ nhất tại Hà Nội./.