Thanh niên và vấn đề bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

PV.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện quan trọng của đất nước, làđợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Tuổi trẻ cả nước hiện chiếm 24,4% dân số. Trong số đó có 12% đi bầu là thanh niên. Vì vậy mỗi lá phiếu của tuổi trẻ góp phần rất quan trọng trong việc quyết định chất lượng của việc bầu cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Người trẻ càng ngày càng phải tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Vai trò của tuổi trẻ là tham gia bầu cử nghiêm túc, khách quan, lựa chọn người xứng đáng và phải nêu ý kiến ủng hộ, vận động bầu cử cho những đại biểu thanh niên tốt. Ngoài ra, thanh niên cũng cần tích cực tham gia một số hoạt động phục vụ bầu cử Quốc hội để thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với những công việc quan trọng của đất nước. Bầu cử Quốc hội cũng chính là thể hiện tinh thần yêu nước.

Yêu nước, đó là phải làm mọi việc có thể để cống hiến cho đất nước, trong đó có bầu cử, qua đó sáng suốt lựa chọn người đại diện cho mình tham gia lãnh đạo đất nước ngày một phát triển. Đó là những nhắn gửi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia tới các bạn trẻ tham dự chương trình đối thoại “Công dân tuổi 18 với bầu cử Quốc hội” do Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thanh niên góp phần rất quan trọng vào việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bởi lá phiếu của một cá nhân sẽ góp phần quyết định lựa chọn người xứng đáng là đại biểu Quốc hội. “12% người đi bầu cử là thanh niên. Nếu ứng viên nào không có được 12% số phiếu này thì rất có thể sẽ làm thay đổi kết quả bầu của người đó”, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh.

Theo GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân, lòng yêu nước của thanh niên cần thể hiện trong việc chọn lựa được người có tài, có đức, có tầm lãnh đạo đất nước, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp là ngày hội lớn của đất nước, dân tộc. Từ độ tuổi 18, công dân đã được phép lựa chọn, đưa ra nhiều quyết định cho mình. Theo TS. Đoàn Hương, các bạn trẻ chính là thế hệ kế cận của Đảng, Chính phủ trong tương lai. Các bạn trẻ lớn lên và nhận lấy trách nhiệm của quốc gia, dân tộc, góp phần gìn giữ nền hòa bình ổn định. Bỏ phiếu lựa chọn đại biểu xứng đáng là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người. “Các bạn trẻ hãy “đóng dấu” trưởng thành cho mình bằng những việc làm chứng tỏ mình “đã lớn” để cống hiến và đóng góp cho quốc gia”, bà Đoàn Hương nói.

Năm 2011, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình “Khi tôi 18” cung cấp cho học sinh khi bước vào tuổi công dân các kiến thức cần thiết, một trong những điều quan trọng khi bước vào tuổi công dân là được cầm trên tay lá phiếu, được bầu cử. Khi đi bầu cử, cử tri trẻ cần nhận thức rõ về người đại diện cho mình, lựa chọn những người ưu tú nhất để thay mặt mình lãnh đạo đất nước.