Công tác tuyên truyền phổ biến bầu cử tại Cục Hải quan Hà Tĩnh

PV.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện trọng đại của đất nước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. Đây là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nhằm phục vụ tích cực cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân các quy định của Hiến pháp năm 2013, hiểu và nắm vững Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên cập nhập kịp thời các văn bản liên quan đến công tác bầu cử trên Trang thông tin điện tử của Cục nhằm giới thiệu các văn bản pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền phổ biến quyền, nghĩa vụ của công dân, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cục cũng tăng cường phối hợp với các Sở ban ngành trong tỉnh như Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục tỉnh Hà Tĩnh trong công tác tuyên truyền Luật Bầu cử. Thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt chi bộ, chào cờ đầu tháng... các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi cán bộ, công chức, người dân trong thực hiện công tác bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội đảm bảo thực hiện thành công công bầu cử.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bầu cử có hiệu quả Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ công chức cũng như người dân. Qua đó góp phần giúp cử tri hiểu rõ vai trò vị trí tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.