Thành phố Hà Nội tích cực triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

PV.

Để góp phần đạt mục tiêu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia khoảng 1.000MW vào năm 2025 và 2.000MW vào năm 2030 theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, một trong số các biện pháp cần có sự chung tay vào cuộc của tất cả người dân, đó chính là triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Chương trình DSM).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 08/11/2018 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 18/11/2020 về việc thực hiện Chương trình DSM trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 và các Kế hoạch thực hiện hàng năm. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm chính là Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Chương trình DR).

Chương trình DR khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm. Nhờ đó, giảm công suất cực đại của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Đồng thời, cũng sẽ tạo điều kiện để cộng đồng nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, góp phần bảo vệ tài nguyên đất nước.

Từ năm 2019 đến nay, Thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình DR, với nhiều giải pháp: Thực hiện tuyên truyền và khảo sát khả năng tham gia Chương trình DR đối với toàn bộ các khách hàng thuộc đối tượng sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố; Xây dựng chi tiết các qui định về trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, quy trình phối hợp cùng khách hàng thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện; phân tích, đánh giá biểu đồ phụ tải điện hệ thống điện thành phố Hà Nội hàng năm, làm cơ sở xác định nhu cầu thực hiện các Chương trình DR; Khuyến khích các khách hàng tham gia Chương trình DR phi thương mại trên địa bàn Thành phố (khách hàng hưởng ứng và tự nguyện tham gia chương trình được ưu tiên nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống điện); Triển khai Chương trình DR sử dụng các ưu đãi phi thương mại: Khách hàng sử dụng điện thuộc thành phần phụ tải điện công nghiệp và thương mại có quy mô vừa và lớn đã được trang bị công tơ điện tử, thu thập số liệu đo đếm từ xa, đặc biệt là các khách hàng có nguồn cung cấp nội bộ; Tăng cường triển khai, mở rộng Chương trình DR tự nguyện: Tất cả khách hàng sử dụng điện đều có thể đăng ký tự nguyện tham gia chương trình tiết giảm phụ tải tự nguyện. Chương trình tiết giảm phụ tải tự nguyện là chương trình kêu gọi khách hàng tự nguyện giảm tiêu thụ điện năng trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc thiếu nguồn cung cấp hoặc sự cố nguồn điện dẫn tới mất cân bằng cung cầu.

Năm 2019, Hà Nội đã có 485 khách hàng đồng ý ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, với tổng công suất đăng ký tiết giảm là 88,24 MW. EVN HANOI đã triển khai thực hiện 03 sự kiện DR trong các tháng 7, 9, 10 với tổng số 731 lượt khách hàng tham dự và tổng công suất tiết giảm đạt 82,6MW trong khoảng thời gian 2 giờ thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Phần công suất tiết giảm được tương đương với nhà máy điện có công suất lắp đặt 100MW, phần điện năng tiết kiệm được là 165,2MWh tương đương với hạn chế được khoảng 152 tấn khí thải CO2 thải ra môi trường.

Giảm công suất phụ tải đỉnh của phụ tải điện giờ cao điểm.
Giảm công suất phụ tải đỉnh của phụ tải điện giờ cao điểm.

Năm 2022, Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện vận động các khách hàng thuộc đối tượng sản xuất, kinh doanh dịch vụ khách hàng có sản lượng sử dụng điện trên 1 triệu kWh/năm thực hiện thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại. Trong tháng 3/2022, EVNHANOI đã phối hợp với các khách hàng lớn triển khai diễn tập phương án điều chỉnh phụ tải điện theo kịch bản phụ tải tăng cao, yêu cầu phải thực hiện điều chỉnh phụ tải điện. Sự kiện diễn tập được thực hiện trong thời gian từ 20h00-22h00 ngày 26/03/2022, với 116 khách hàng tham gia, công suất điều chỉnh tiết giảm đạt 45,48MW.

Chương trình DR trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu có những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do khách hàng sử dụng điện chưa hiểu rõ lợi ích của Chương trình mang lại, chưa đồng thuận trong phối hợp triển khai thực hiện. Việc tích cực tham gia của khách hàng vào Chương trình này sẽ góp phần rất lớn giảm phụ tải đỉnh, chi phí đầu tư cho hệ thống điện, từ đó giảm gánh nặng về việc tăng giá điện.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình DR trên địa bàn, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời tăng cường triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo về nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình DR trên địa bàn Thành phố. Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực đối với Chương trình DR; Phối hợp và thực hiện lồng ghép nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện về Chương trình DR với nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lương tiết kiệm, hiệu quả do cơ quan chức năng và các đơn vị điện lực chủ trì thực hiện.

Những lợi ích thiết thực của Chương trình DR.
Những lợi ích thiết thực của Chương trình DR.

Ngoài ra, để góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện, Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác và kịp thời; duy trì quản lý vận hành ổn định các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh Thành phố; triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact - LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, triển khai đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian…; khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện; thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan khác.

Trước thực trạng khó khăn về nguồn năng lượng như hiện nay, thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện là việc làm rất cần thiết, có tầm quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên quốc gia, góp phần giảm chi phí đầu tư hệ thống điện. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân hãy tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện vì những hiệu quả thiết thực mà Chương trình mang lại cho toàn xã hội.