Tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp ô tô

Theo Chính phủ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành công nghiệp ô tô và các chính sách để phát triển ngành công nghiệp ô tô trong dài hạn.

Phó Thủ tướng lưu ý cần phải quan tâm đến chính sách thuế, phí, lệ phí; đầu tư; các ưu đãi đối với ngành ô tô…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 1/2013.

Bộ Công Thương phải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong đó cần tập trung phân tích kỹ hiện trạng ngành công nghiệp ô tô hiện nay; kết quả thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành đến năm 2010; những ưu điểm, hạn chế của ngành và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; bổ sung các số liệu cần thiết (nhất là số liệu về thị trường); phân tích xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ ô tô, ngành công nghiệp ô tô trên thế giới và kinh nghiệm chính sách liên quan của các nước đối với ngành công nghiệp ô tô, nhất là các nước có trình độ phát triển tương tự như Việt Nam.

Xác định rõ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam (kể cả ngành sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quan điểm phát triển ngành công nghiệp ô tô và nguyên tắc thực hiện bảo đảm nhất quán, thống nhất trong suốt thời gian của Chiến lược, Quy hoạch; lựa chọn và có định hướng phát triển cụ thể, dài hạn cho từng phân ngành; làm rõ các phương án thị trường, các giải pháp cụ thể thực hiện Chiến lược và Quy hoạch, lộ trình và phân công tổ chức thực hiện.