Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính và thống kê dữ liệu về ngành công nghiệp ô tô nhằm tóm lược những hạn chế làm cản trở sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô. Kết quả phân tích cho thấy một số vấn đề còn tồn tại như: tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu thấp, thiếu vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng, hạn chế về năng lực nghiên cứu và đào tạo. Ngoài ra, dung lượng thị trường ô tô còn nhỏ, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp khắc phục những tồn tại để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Ô tô tại Việt Nam.
Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính và thống kê dữ liệu về ngành công nghiệp ô tô nhằm tóm lược những hạn chế làm cản trở sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô. Kết quả phân tích cho thấy một số vấn đề còn tồn tại như: tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu thấp, thiếu vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng, hạn chế về năng lực nghiên cứu và đào tạo. Ngoài ra, dung lượng thị trường ô tô còn nhỏ, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp khắc phục những tồn tại để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Ô tô tại Việt Nam.
Mở đường cho ngành công nghiệp ô tô trong nước

Mở đường cho ngành công nghiệp ô tô trong nước

Trước thực tế thời kỳ "ô tô hóa" đã bắt đầu tại Việt Nam, các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp ô tô muốn tận dụng cơ hội này phải tăng đầu tư và có điều kiện nhất định chứ không phải chỉ tập trung bán xe nguyên chiếc nhập khẩu. Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách kịp thời để phát triển công nghiệp hỗ trợ bài bản và sâu rộng.
Công nghiệp ô tô chờ bước đột phá

Công nghiệp ô tô chờ bước đột phá

Năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất ô trong nước kỳ vọng sẽ sớm giải quyết được bài toán nội địa hóa để kéo giảm giá thành sản xuất, lắp ráp ô tô. Từ đó, ô tô Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với ô tô nhập khẩu từ ASEAN cũng như nhiều nước khác.
Đề xuất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% với linh kiện sản xuất sản phẩm hỗ trợ cho công nghiệp ô tô

Đề xuất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% với linh kiện sản xuất sản phẩm hỗ trợ cho công nghiệp ô tô

Nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ ban hành Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành công nghiệp ô tô.