Thấy gì từ gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD của Mỹ cho các doanh nghiệp nhỏ?

Bùi Hiền/CNN

Mang tên "American Rescue Plan" (Kế hoạch giải cứu nước Mỹ), gói kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Biden đã kí sắc lệnh ban hành vào tháng này bao gồm những điều khoản sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, đặc biệt là các nhà hàng gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong gói cứu trợ này, có 7,25 tỷ USD được ủy quyền cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP là chương trình cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác bị tổn thất nặng nề bởi đại dịch. Các khoản vay sẽ chỉ được xóa bỏ khi ít nhất 60% tiền vay dành hỗ trợ trả lương nhân viên, phần còn lại dùng để trả lãi thế chấp, tiền thuê mặt bằng, điện nước, thiết bị bảo vệ cá nhân hoặc một số chi phí kinh doanh khác). Theo dữ liệu từ cơ quan liên bang, tính đến ngày 7/3,  7,6 triệu khoản vay PPP được thực hiện với tổng trị giá 678,4 tỷ USD kể từ khi Quốc hội thông qua Chương trình từ mùa xuân năm ngoái.

Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ bao gồm một số điều khoản sau:

- Tiền hỗ trợ nền kinh tế doanh nghiệp nhỏ của các bang: Thông qua Sáng kiến ​​Tín dụng Doanh nghiệp Nhỏ của Bang, gói cứu trợ phân bổ 10 tỷ USD cho chính quyền các bang để hỗ trợ tận dụng vốn tư nhân, cho vay lãi suất thấp và các khoản đầu tư khác để giúp nền kinh tế doanh nghiệp nhỏ của các bang phục hồi hậu đại dịch.

- Tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp chưa phát triển: 15 tỷ USD trong gói cứu trợ được dành cho chương trình Khoản vay Khắc phục Kinh tế do Thảm họa nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ ở những khu vực chưa được quan tâm phát triển, đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc sở hữu của dân tộc thiểu số.

- Cứu trợ đặc biệt cho các nhà hàng: Trong Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ, 29 tỷ USD được dùng để tạo ra một chương trình tài trợ cung cấp cứu trợ trực tiếp cho các nhà hàng trong giai đoạn khó khăn.

- Tiền hỗ trợ các nhà khai thác địa điểm đã đóng cửa: 15 tỷ USD sẽ được thêm vào chương trình Tài trợ cho các nhà khai thác các điểm đến với các khoản tài trợ nhằm giúp đỡ những nhà điều hành viện bảo tàng, nhà hát, buổi hòa nhạc và các địa điểm khác đã phải đóng cửa do các lệnh hạn chế khi dịch Covid xảy ra. Đồng thời, gói cứu trợ hiện tại cũng cho phép các nhà khai này đăng ký các khoản vay PPP ngoài các khoản tài trợ này.

- Tài trợ bổ sung cho Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA): Để giúp SBA quản lý tất cả các chương trình bị ảnh hưởng bởi Covid, gói cứu trợ phân bổ thêm 1,325 tỷ USD cho ngân sách của SBA.