Thị phần môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp nội lép vế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Năm 2013, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua các công ty môi giới đạt 5.544 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ, trong đó phí bảo hiểm do khối các doanh nghiệp (DN) môi giới có vốn đầu tư nước ngoài thu xếp đạt 5.104 tỷ đồng, chiếm 92,1% thị phần lĩnh vực môi giới.

Thị phần môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp nội lép vế
Năm 2013, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua các công ty môi giới đạt 5.544 tỷ đồng. Nguồn: internet

Môi giới bảo hiểm trong tay DN ngoại

Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, năm 2013 tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới (bao gồm cả gốc và tái) là hơn 5.544 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, phí bảo hiểm do khối các DN môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài thu xếp đạt 5.104 tỷ đồng, chiếm 92,1% thị phần lĩnh vực môi giới, tăng 4% so với năm 2012 ( gồm công ty môi giới bảo hiểm Aon Việt Nam, công ty môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty Jardine Lloyd Thompson, Công ty Gras Savoye, Công ty Toyota Tsusho).

Phí bảo hiểm do khối DN trong nước thu xếp chỉ đạt 440 tỷ đồng, chiếm 7,9% thị phần, tăng 14,8% so với năm 2012 (gồm công ty môi giới bảo hiểm Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt).

Số liệu từ các DN cho thấy, DN có số phí thu xếp ở vị trí dẫn đầu đều thuộc về các DN môi giới có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể : Công ty môi giới bảo hiểm Marsh có số phí thu xếp là 2.400 tỷ đồng, chiếm 43,3% toàn thị trường, tiếp đến là Công ty môi giới bảo hiểm Aon Việt Nam chiếm 28,5%...

Hoạt động môi giới bảo hiểm tiếp tục tập trung ở các nghiệp vụ như: bảo hiểm tài sản và thiệt hại, đạt 3.551,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64,1%, thứ 2 là nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người đạt 906,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,3%..., thấp nhất là nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đạt 6,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,1%.

Vẫn còn nhiều bất cập

Mới đây, tại hội nghị đối thoại giữa DN môi giới bảo hiểm và cơ quan quản lý, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh giữa các DN môi giới trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài chưa đồng đều. Các DN môi giới bảo hiểm trong nước có số lượng lớn (6/11 DN) nhưng vẫn chỉ chiếm được thị phần môi giới rất nhỏ.

Lý giải về nguyên nhân của tình trạng này, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho rằng, các DN môi giới bảo hiểm trong nước hiện còn rất hạn chế về quy mô, uy tín trên thị trường chưa cao, chưa có điều kiện thu hút và phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ cao... Ngoài ra, kết quả kinh doanh của DN trong nước hầu hết đều phụ thuộc vào các khách hàng là DN và chủ đầu tư dự án của nhà nước, quy mô còn nhỏ, chưa vươn đến được đến các DN lớn, có vốn đầu tư lớn… Do vậy, khi nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã tác động tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh của các DN này.

"Trong khi đó, các DN có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ có lợi thế về quy mô và nguồn nhân lực, mà còn có lợi thế lớn từ uy tín và khách hàng sẵn có từ công ty mẹ, thu xếp môi giới các dự án lớn ...", vị đại diện này nhấn mạnh.

Để tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của các DN môi giới bảo hiểm, đặc biệt là các DN môi giới trong nước, thời gian tới cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm, tạo điều kiện cho DN môi giới bảo hiểm, trong đó có DN môi giới trong nước phát triển.

Bên cạnh đó, bản thân các DN trong nước cần chú trọng đến việc sử dụng, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ quản trị điều hành và người lao động; nâng cao năng lực quản lý, nhất là công tác quản lý tài chính để có thể kiểm soát tốt doanh thu, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác, chia sẻ với các DN môi giới bảo hiểm nước ngoài và với cơ quan quản lý, nhằm góp phẩn ổn định và phát triển thị trường môi giới bảo hiểm nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung.

Năm 2014, dự kiến phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới tiếp tục tăng từ 5-7% so với năm 2013.