Thị phần môi giới năm 2017 trên các thị trường HNX ra sao?

PV.

10 công ty chứng khoán (CTCK) có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chiếm 68,51% thị phần môi giới quý IV/2017 và 66,73 % thị phần môi giới năm 2017.

Thống kê của HNX cho thấy, CTCK Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX quý 4/2017 và cũng là CTCK thành viên có thị phần môi giới lớn nhất sàn HNX năm 2017.

Theo số liệu thống kê thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết quý 4/2017 tại HNX, trong tổng số 74 CTCK thành viên, HNX đã chọn ra 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX.

Giá trị cổ phiếu giao dịch qua 10 CTCK này chiếm 68,51% giá trị giao dịch toàn thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX. Trong đó, thành viên có thị phần môi giới lớn nhất là CTCP Chứng khoán Sài Gòn, chiếm 10,65% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất HNX quý IV/2017

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

10.65%

2

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

10.51%

3

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

8.71%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7.86%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.75%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

7.21%

7

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank

5.04%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

3.82%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.68%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

3.28%

Nguồn: hnx.vn 

Trên thị trường UPCoM quý 4/2017, dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM là CTCP Chứng khoán VNDIRECT với thị phần chiếm 15,07% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất HNX quý IV/2017

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

15.07%

2

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

10.24%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

9.39%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

8.14%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

5.72%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.46%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

5.27%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

4.78%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

4.44%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank

3.35%

Nguồn: hnx.vn 

Tính chung cho cả năm 2017, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX có tỷ trọng giá trị giao dịch chiếm 66,73% giá trị giao dịch toàn thị trường cổ phiếu niêm yết, trong đó, đứng đầu là CTCP Chứng khoán Sài Gòn.

Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất HNX năm 2017

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

11.40%

2

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

11.04%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.14%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.47%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

7.09%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

6.08%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.31%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

4.12%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank

3.92%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

3.16%

Nguồn: hnx.vn 

Trên thị trường UPCoM năm 2017, dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM vẫn là CTCP Chứng khoán VNDIRECT, chiếm 11,95% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất HNX năm 2017

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

11.95%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

8.46%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

7.88%

4

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7.84%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

6.78%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6.26%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.65%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4.42%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

4.27%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank

3.74%

Nguồn: hnx.vn 

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm CTCK có tỷ trọng môi giới trên 10% trong cả quý 4/2017 và năm 2017 gồm có 4 công ty là: Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó dẫn đầu là CTCP Chứng khoán BIDV.

Top 4 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất HNX quý IV/2017 và năm 2017

STT

Thành viên

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Nhóm có tỷ trọng trên 10%

2

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Nguồn: hnx.vn