Thị trường Chứng khoán Việt Nam với 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngô Kiến

Ngày 22/2/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài, công ty quản lý quỹ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mặc dù bị ảnh hưởng bởi bối cảnh chung của TTCK toàn cầu song vẫn là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

“Để triển khai tốt nhiệm vụ phát triển TTCK trong năm 2019, đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường năm 2018, cần nêu lên khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả…”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lưu ý.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận: “Năm 2018, TTCK Việt Nam vượt khó thành công". Tuy nhiên, để tiếp tục góp phần củng cố, tăng cường sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô cũng như duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng… thời gian tới UBCKNN cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể gồm: Thông qua Luật chứng khoán sửa đổi trong năm 2019, tạo khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, tiệm cận với thông lệ quốc tế để nâng hạng thị trường; hoàn thiện hệ thống luật gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư...

Đồng thời, tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ thị trường chứng khoán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Một số mục tiêu cụ thể, phấn đầu năm 2020, thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, số lượng nhà đầu tư đạt 3% dân số, đảm bảo hợp lý nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức; tạo cơ chế phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp; đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán, triển khai chứng quyền có đảm bảo...

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN đánh giá về TTCK Việt Nam năm 2018.
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN đánh giá về TTCK Việt Nam năm 2018.

Báo cáo về tình hình TTCK năm 2018 ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, trong năm 2019 UBCKNN sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể sau:

Năm 2018, TTCK Việt Nam là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và doanh nghiệp và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018. Tổng giá trị huy động vốn qua TTCK năm 2018 đạt hơn 278 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017, trong đó Chính phủ huy động 192 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển, giảm áp lực ngân hàng.

Thứ nhất, tập trung hoàn thành xây dựng Luật Chứng khoán, chủ động nghiên cứu, dự thảo các Nghị định và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường.

Thứ ba, thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ tư, triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trên một số chỉ số mới và hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ; triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.

Thứ năm, thúc đẩy các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Thứ sáu, triển khai gói thầu KRX trang bị hệ thống công nghệ thông tin với các tính năng nghiệp vụ mới, đa dạng, hướng đến chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.