VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
CENLAND đặt mục tiêu doanh thu 1.676 tỷ đồng năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CENLAND.

CENLAND đặt mục tiêu doanh thu 1.676 tỷ đồng năm 2018

Năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2017; lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Trong đó, CEN Hà Nội dự kiến sẽ đạt mức doanh thu khoảng 1.326 tỷ đồng và 238 tỷ đồng lợi nhuận.

CENLAND bán 25% cổ phần cho hai nhà đầu tư chiến lược

Khai Sơn và CENLAND hợp tác phát triển dự án Khai Sơn City

TMS Group hợp tác cùng CENLAND ra mắt dự án TMS Grand City

Sức hút từ dự án bất động sản cao cấp tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh

CenInvest và Tập đoàn Đất Quảng ký kết hợp tác chiến lược

Ra mắt tòa T2 dự án Sun Grand City Ancora

CENGROUP và TIMES GARDEN Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CENGROUP và LIXIL

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 6/4, các cổ đông của CENLAND đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2018, doanh thu tăng 50% so với năm 2017

Cùng với các mục tiêu tăng trưởng trên, CENLAND cũng sẽ mở rộng mạng lưới và phát triển hệ thống tại một số tỉnh, thành phố như: Thanh Hóa, Đồng Nai, Quy Nhơn… Bên cạnh đó, CENLAND sẽ tăng cường kiểm soát nguồn hàng và đẩy mạnh bao tiêu, mua thứ cấp, kết hợp đẩy mạnh đầu tư công nghệ. Đặc biệt, Công ty cũng đã lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào quý II/2018.

Đối với tờ trình của Hội đồng quản trị về phân bổ lợi nhuận năm 2018, tại Đại hội, một cổ đông có mặt đề nghị giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ 10% xuống 3% lợi nhuận sau thuế; giảm thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ 5% xuống 1% (lợi nhuận sau thuế).

Lý giải về mức đề xuất phân bổ lợi nhuận trên, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CENLAND cho biết, do hoạt động của Công ty là thuần túy dịch vụ, nên yếu tố con người là rất quan trọng. Điều này lý giải vì sao quỹ phúc lợi của Công ty nên duy trì ở mức 10% để khích lệ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công nhân viên.

Ghi nhận ý kiến cổ đông, Hội đồng quản trị CENLAND đã thống nhất thông qua quyết định đối với thù lao của Ban lãnh đạo sẽ duy trì ở mức 2% lợi nhuận sau thuế và thêm 10% phần vượt kế hoạch; Đối với quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2018 sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế 2018 và 10% phần lãi vượt kế hoạch.

Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Tại Đại hội đã thông qua tờ trình phát hành trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trực tiếp, không có nghĩa vụ chuyển đổi với số lượng phát hành khoảng 5 triệu trái phiếu với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ qua các đại lý phát hành với số lượng không quá 99 nhà đầu tư.

Theo đó, trái phiếu có kỳ tính lãi 12 tháng với lãi suất từ 10,5% - 11%/năm, thanh toán hàng năm. Thời gian đáo hạn dự kiến trong quý II/2021. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị bàn bạc quyết định mục đích sử dụng.

Theo báo cáo của CENLAND, năm 2017, Công ty đạt doanh thu 1.117 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2016. Trong đó, CEN Hà Nội đóng góp lớn nhất với 883,5 tỷ đồng doanh thu và khoảng 109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017, CENLAND đã phát triển mô hình kinh doanh môi giới bất động sản theo mô hình sàn liên kết và hệ thống Connector – Mentor, lấy công nghệ làm nền tảng, theo xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện Công ty cũng đang mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM