VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thu hơn 17.000 tỷ đồng từ bán nhà, đất công

Thu hơn 17.000 tỷ đồng từ bán nhà, đất công

Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội kết quả sắp xếp, xử lý nhà đất công trên địa bàn Hà Nội và Tp.HCM.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2010, tổng số nhà, đất công được báo cáo, kê khai tại Tp.HCM là 10.787 cơ sở, trong đó cấp có thẩm quyền đã phê duyệt là 8.319 cơ sở (chiếm 77,1%).
Số tiền thu được do bán, chuyển mục đích sử dụng nhà, đất công tại Tp.HCM là 16.469 tỷ đồng.
Còn tại Hà Nội, tính đến hết tháng 9/2010, tổng số cơ sở nhà, đất công được kê khai, báo cáo là 8.268 cơ sở, trong đó cấp có thẩm quyền đã phê duyệt là 866 cơ sở, chiếm 10,5%.
Tổng số tiền thu được do bán, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất công tại Hà Nội là 1.274,4 tỷ đồng.
Báo cáo của Chính phủ cho thấy, phần lớn cơ sở nhà, đất công chủ yếu tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM. Tại các địa phương còn lại, công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước chưa đồng đều và phần lớn đều tập trung vào xử lý đối với các cơ sở nhà, đất các cơ quan thuộc Trung ương quản lý (các ngành tòa án, tư pháp, tài chính, công an...).
Trước đó, vào đầu năm 2010, Chính phủ đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn Tp.HCM, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai áp dụng trên toàn quốc.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được bố trí, sắp xếp lại theo nguyên tắc: cơ quan, đơn vị được chủ động sắp xếp lại nhà, đất được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Số nhà, đất dôi dư ra được phép bán, chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng...tạo nguồn tài chính mới để đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm viêc hoặc để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM