Thị trường TPCP tháng 9: Huy động 10.720 tỷ đồng

Theo mof.gov,vn

(Tài chính) Trong tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 10.720 tỷ đồng; Trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 95,9 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 10.496 tỷ đồng.

Đối với thị trường sơ cấp, trong tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 10.720 tỷ đồng, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 7.780 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1.940 tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội huy động được 1.000 tỷ đồng.

Thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại, khối lượng huy động trong tháng 9 cao hơn 55% so với khối lượng huy động của tháng 8. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,45-8,44%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,80-8,70%/năm, 5 năm là 8,50-9,10%/năm, 10 năm là 8,90-9,20%/năm và 15 năm là 9,00%/năm.

Kỳ hạn

KL gọi thầu

KL đăng ký

KL trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/năm)

Vùng LS
trúng thầu(%/năm)

2 Năm

8,000,000,000,000

21,680,000,000,000

4,430,000,000,000

7.35-8.90

7.45-8.44

3 Năm

9,800,000,000,000

11,980,000,000,000

2,870,000,000,000

7.70-11.00

7.80-8.70

5 Năm

6,200,000,000,000

1,520,000,000,000

820,000,000,000

10.00-10.50

8.50-9.10

10 Năm

3,000,000,000,000

1,240,000,000,000

1,100,000,000,000

8.90-10.00

8.90-9.20

15 Năm

1,500,000,000,000

2,067,000,000,000

1,500,000,000,000

8.84-12.00

9.00-9.00

Tổng

28,500,000,000,000

38,487,000,000,000

10,720,000,000,000

 

 


Trong đó, giá giao dịch trái phiếu chính phủ TPCP bảo lãnh theo phương thức outright đạt 1.449 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt 1.300 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt 2.817 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 1.815 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt 318,5 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt 60,9 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

2 Tháng

200,000

21,969,800,000

7.4990 - YTM - 7.4990

2

6 Tháng

2,202,868

239,655,402,636

5.6495 - YTM - 6.2008

3

12 Tháng

33,526,470

3,695,049,894,050

6.4498 - YTM - 11.2864

4

2 Năm

36,751,433

3,983,779,449,181

7.2500 - YTM - 10.4999

5

3 Năm

9,556,666

1,061,790,634,528

7.9001 - YTM - 12.5202

6

3 - 5 Năm

4,350,000

461,746,150,000

8.1501 - YTM - 10.0981

7

5 Năm

2,300,000

234,972,100,000

8.5999 - YTM - 9.7871

8

7 Năm

6,413,000

736,893,944,000

8.8000 - YTM - 10.5822

9

10 - 15 Năm

600,000

60,898,200,000

12.3581 - YTM - 12.3581

 

Tổng

95,900,437

10,496,755,574,395

 


*YTM: Yield to Maturity 

Về giao dịch TPKB, trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 9, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch repos đạt 1 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 92,7 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch outright. Không có giao dịch TPKB của NĐTNN.