Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 7/2015

Theo HNX

Thị trường sơ cấp

Hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 7/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 24 phiên đấu thầu, huy động được hơn 15.647 tỷ đồng trái phiếu, tăng 88,9% so với tháng 6. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 14.747 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 900 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,98-6,00%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39-6,40%/năm, 10 năm là 6,70%/năm, 15 năm trong khoảng 7,64-7,80%/năm. So với tháng 6, lãi suất trái phiếu kỳ 3 năm, 5 năm giữ nguyên; lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,10%/năm, 15 năm tăng 0,16%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu

(triệu đồng )

KL đăng ký

(triệu đồng )

KL trúng thầu

(triệu đồng )

Vùng LS đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

4

2,300,000

3,250,000

800,000

5.97-6.35

5.98-6.00

5 Năm

10

20,400,000

29,825,473,8

13,347,052,7

6.28-7.35

6.39-6.40

10 Năm

3

2,500,000

1,610,000

50,000

6.70-7.80

6.70-6.70

15 Năm

7

3,800,000

3,960,000

1,450,000

7.60-8.50

7.64-7.80

Tổng

24

29,000,000

38,645,473,8

15,647,052,7


Thị trường thứ cấp

Giao dịch Trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 319 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34,3 nghìn tỷ đồng, giảm 39,4% so với tháng 6. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 241 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 24,4 nghìn tỷ đồng, giảm 17% so với tháng 6. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh outright đạt hơn 6,1 nghìn tỷ đồng, repos đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 512 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 211 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repos của NĐTNN đạt hơn 206 tỷ đồng, không có giá trị giao dịch bán repos.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

2 Tháng

50,000

5,341,500,000

3.9166 - YTM - 3.9166

2

3 Tháng

500,000

54,470,000,000

4.0019 - YTM - 4.0019

3

6 Tháng

16,600,000

1,782,722,050,000

4.1998 - YTM - 5.4194

4

9 Tháng

31,500,000

3,314,120,000,000

4.3992 - YTM - 5.3402

5

12 Tháng

33,200,000

3,601,453,800,000

4.6497 - YTM - 5.5003

6

2 Năm

106,356,456

11,291,872,159,864

4.9299 - YTM - 6.3001

7

3 Năm

58,000,000

6,374,374,000,000

5.3400 - YTM - 6.8300

8

3 - 5 Năm

18,000,000

1,918,597,500,000

5.3813 - YTM - 6.3999

9

5 Năm

28,800,000

3,197,280,130,000

6.3001 - YTM - 8.1143

10

5 - 7 Năm

1,400,000

162,629,480,000

6.9400 - YTM - 7.9067

11

7 Năm

2,600,000

333,032,700,000

6.6020 - YTM - 6.6053

12

7 - 10 Năm

4,200,000

489,753,500,000

6.8500 - YTM - 7.2795

13

10 Năm

8,000,000

852,481,000,000

6.7000 - YTM - 6.9500

14

15 Năm

10,000,000

1,020,626,000,000

7.5000 - YTM - 7.6701


Tổng

319,206,456

34,398,753,819,864


*YTM: Yield to Maturity

Giao dịch Tín phiếu Kho bạc

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 7/2015, khối lượng giao dịch TPKB outright đạt 5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 491 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB repos.