Thị trường vàng sáng 18/06/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 9h sáng                                                  Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1291.84

1282.32


0.9 (USD/oz)


35.86

2

SJC

3674

3682

8

151

3

BTMC

3603

3648 (nhỏ nhất)

45

117 (nhỏ nhất)

4

AAA

3670

3685

15

154

5

Thần tài SBJ

3670

3690 (cao nhất)

20

159 (cao nhất)

6

Eximbank

3673

3683

10

152

7

Phú Quý

3673

3683

10

152

8

PNJ

3674

3684

10

153

9

SJC Sài Gòn

3671

3688

17

157

So với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (17/06/2018), giá vàng các thương hiệu sáng nay (18/06/2018) có xu hướng biến động khác nhau. Giá vàng rồng Thăng Long tăng 20.000 đồng/lượng lên mức giao dịch 36,03 – 36,48 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng lên mức giao dịch 36,74 – 36,82 triệu đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 18/06/2018

Thời điểm: 9h sáng                                            Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,03 (+0,02)

36,48 (+0,02)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 18h chiều ngày hôm qua (18/06/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1291.84

1282.32

 

Triệu đồng/lượng*

35,57 (+0,04)

35,31 (+0,04)

1,17

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng nay (18/06/2018) giá vàng thế giới bán ratăng so với giá vàng thời điểm 15h chiều hôm qua(17/06/2018).