Thị trường xăng, dầu năm 2016


Trong năm 2016, Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành 24 văn bản điều hành xăng dầu, số lần tăng, giảm cụ thể các mặt hàng như sau:


Tăng (lần)

Giảm (lần)

Giữ ổn định (lần)

Tổng số văn bản

Xăng khoáng

13

9

2

24

DO

12

6

6

24

KO

10

6

8

24

FO

14

6

4

24

Nguồn: Cục Quản lý Giá

giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu sau ngày 20/12/2016

Các chủng loại xăng dầu

Giá bán trong nước kể từ 15h 20/12/2016 (đồng/lít,kg)

Quỹ BOG (đồng/lít,kg)

Thuế suất thuế nhập khẩu (%)

Trích

Sử dụng

Xăng RON 95

18.290

300

600

16,22

Xăng RON 92

17.590

300

600

16,22

Xăng E5

17.320

0

600

16,22

Dầu điêzen 0,05S

13.430

300

250

2,10

Dầu hỏa

11.940

300

450

0

Dầu madut 3,5S

10.630

300

550

0

Nguồn: Cục Quản lý Giá

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI NĂM 2016 (*)


1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

32,30

32,78

38,28

46,03

49,48

49,88

41,92

46,98

47,83

48,70

47,49

53,777

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

1,02

1,01

1,15

1,40

1,50

1,56

1,29

1,48

1,51

1,54

1,52

1,70

Giá xăng (USD/gallon)

1,04

1,05

1,45

1,60

1,62

1,52

1,32

1,46

1,46

1,47

1,39

1,68

Giá khí tự nhiên (USD/ triệu BTU)

2,18

1,79

2,08

2,16

1,96

1,98

2,67

2,85

2,96

3,10

2,95

3,80

(*): Số liệu được tính là ngày chốt phiên cuối cùng của tháng Nguồn: www.westmorefuel.com