Thị trường xăng, dầu tháng 2/2017


THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU TRONG NƯỚC

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, trong tháng 02/2017, giá xăng, dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể:

- Ngày 03/02/2017: Bộ Công Thương có Công văn số 845/BCT-TTTN yêu cầu các thương nhân đầu mối giữ nguyên giá bán đối với mặt hàng xăng RON 92, xăng E5 và điều chỉnh giảm giá bán dầu điêzen 0,05S (-25 đồng/lít); dầu hỏa (-80 đồng/lít); dầu ma dút 180CST 3,5S (- 417 đồng/kg).

- Ngày 18/02/2017: Bộ Công Thương có Công văn số 1315/BCT-TTTN yêu cầu các thương nhân đầu mối: Giá bán xăng RON 92 điều chỉnh tăng 504 đồng/lít; xăng E5 tăng 496 đồng/lít; dầu điê-zen tăng 283 đồng/lít, dầu hỏa tăng 238 đồng/lít; dầu ma dút 180CST 3,5S tăng 117 đồng/kg.

Tổng hợp giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 15 giờ ngày 18/02/2017 cụ thể như sau: 

Các chủng loại xăng dầu

Giá bán trong nước
hiện hành (đồng/lít,kg)

Quỹ BOG (đồng/lít/kg)

Thuế suất thuế nhập khẩu (%)

Trích

Sử dụng

Xăng RON 95

18.790

300

300

10,56

Xăng RON 92

18.090

300

300

10,56

Xăng E5

17.810

0

300

10,56

Dầu điêzen 0,05S

14.300

300

0

1,98

Dầu hỏa

12.750

300

0

0,08

Dầu madut 3,5S

11.320

300

0

2,26

Nguồn: Cục Quản lý giá

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI

 

Tháng 1/2017

Tháng 2/2017

3/1

11/1

20/1

27/1

3/2

14/2

22/2

28/2

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

56,82

50,82

51,37

53,78

53,54

55,59

56,66

54,05

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

1,70

1,61

1,62

1,61

1,65

1,62

1,64

1,63

Giá xăng (USD/gallon)

1,66

1,54

1,53

1,54

1,53

1,54

1,49

1,53

Giá khí tự nhiên (USD/triệu BTU)

3,72

3,27

3,36

3,38

3,19

2,94

2,56

3,15

Nguồn: www.westmorefuel.com