Thời gian kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp tối đa 10 ngày làm việc

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan từ ngày 1/12015 khi triển khai Luật Hải quan 2014.

Thời gian kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp tối đa 10 ngày làm việc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn, thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra được tính từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Thẩm quyền ra quyết định kiểm tra sẽ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc. Cục trưởng Cục Hải quan sẽ ra quyết định kiểm tra trong địa bàn quản lý của Cục.

Trong trường hợp kiểm tra DN không thuộc phạm vi, địa bàn quản lý được phân công, Cục Hải quan báo cáo Tổng cục xem xét phân công đơn vị thực hiện kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành quyết định, tuy nhiên, thời thời kiểm tra không được quá 5 ngày làm việc.

Được biết, hướng dẫn trên của Bộ Tài chính để hướng dẫn cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định mới về kiểm tra sau thông quan tại Luật Hải quan 2014 trong lúc chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật ban hành.