Thời gian làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có được tính đóng bảo hiểm xã hội?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo pháp luật hiện hành, chưa có quy định tính thời gian công tác là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn.

Theo phản ánh của bà Mai Thị Hằng (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), từ năm 1990 đến năm 2000, bà làm Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường An Thới. Từ năm 2001 đến năm 2013 bà Hằng lần lượt giữ các chức danh: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường; Cán bộ Ban Tôn giáo - Dân tộc TP. Cần Thơ; Cán bộ ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, có tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Ngày 1/9/2013, bà Hằng đủ 55 tuổi, nhận quyết định nghỉ việc và hưởng trợ trợ cấp một lần vì không đủ thời gian tham gia BHXH. Bà Hằng hỏi, thời gian bà làm Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường có được tính là thời gian công tác có đóng BHXH không?

BHXH TP. Cần Thơ trả lời bà Mai Thị Hằng  như sau:

Theo Điều 2, Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đối tượng áp dụng Thông tư này là người lao động đảm nhiệm các chức danh (kể cả cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh khác có trong định biên được phê duyệt thuộc UBND) có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trước ngày 1/1/1998.

Đối chiếu với quá trình công tác của bà Mai Thị Hằng thì trước ngày 1/1/1998 bà Hằng không giữ các chức danh được tính hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, đồng thời vẫn công tác tại phường, không được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, trường hợp của bà Hằng không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH.

Tại khoản 6, Điều 8, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, quy định: Cán bộ xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn quy định những cán bộ giữ các chức danh được hưởng sinh hoạt phí và khi nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp bao gồm: Bí thư Đảng ủy xã; Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Mặt trận, Trưởng các đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Xã Đội trưởng, Trưởng Công an xã; Ủy viên UBND xã, Chức danh khác thuộc UBND. Các chức danh này từ ngày 1/1/1998 thực hiện đóng BHXH theo danh sách được phê duyệt của UBND, trường hợp chức danh khác thuộc UBND nếu chưa đóng BHXH thì được truy đóng.

Theo pháp luật hiện hành, chưa có quy định tính thời gian công tác là thời gian đã đóng BHXH cho người đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn. Vì vậy, thời gian đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường An Thới từ năm 1990 đến năm 2000 của bà Mai Thị Hằng không được tính là thời gian đã đóng BHXH để cộng nối với thời gian tham gia BHXH sau này.