Thống nhất giá dịch vụ y tế theo hạng bệnh viện

PV.

(Tài chính) Việc tính đủ giá dịch vụ y tế thông qua việc thống nhất Khung giá theo hạng bệnh viện (BV) theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ đưa giá dịch vụ y tế về đúng giá trị thật, khuyến khích người dân tham gia BHYT.

đến sau 2018, giá dịch vụ y tế sẽ được tính đủ chi phí 7/7 yếu tố. Nguồn: internet.
đến sau 2018, giá dịch vụ y tế sẽ được tính đủ chi phí 7/7 yếu tố. Nguồn: internet.
Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015), Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định: Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT giữa các BV cùng hạng trong toàn quốc.

Thực hiện quy định của Luật, vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam dự thảo thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc; đã đăng website của Bộ Y tế để xin ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân; đã gửi văn bản xin ý kiến tham gia của các Sở Y tế, y tế ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; đã tổ chức một số cuộc họp và tổ chức 2 cuộc hội thảo với các Sở Y tế, một số đơn vị tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện để tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo Thông tư. Tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương; Liên ngành Y tế - Tài chính – BHXH đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư với nội dụng cụ thể như:

Mức giá trong khung giá này sẽ được ban hành theo 5 hạng BV gồm: BV hạng đặc biệt, Hạng I, Hạng II, Hạng III và Hạng IV. Các Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, Nhà hộ sinh thuộc BV cũng được áp dụng mức giá theo hạng của BV (nếu thuộc trung tâm y tế 2 chức năng, có BV, BVđã được xếp hạng thì thực hiện theo hạng của bệnh viện thuộc trung tâm y tế 2 chức năng); các cơ sở KCB, chữa bệnh đủ điều kiện và có ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHYT (phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh độc lập không thuộc BV hoặc thuộc trung tâm y tế; phòng khám bác sĩ gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; các trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng KCB; trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị tổ chức; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá quân dân y, đội điều trị và các BV chưa phân hạng)…

Danh mục dịch vụ áp các mức giá thống nhất bao gồm đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhưng chưa được quy định tại Thông tư liên tịch số 3/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH và Thông tư liên tịch số 4/TTLT-BHYT-BTC-BLĐTB&XH

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết, về mức giá theo các hạng bệnh viện thì được xây dựng theo nguyên tắc sau: Trước mắt, vẫn tính trên cơ sở 3 yếu tố chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ như mức giá hiện nay (3/7) yếu tố chi phí trực tiếp), gồm: (1) thuốc, máu, dịch truyền, vật tư; (2) điện, nước và (3) chi phí duy tu, bảo dưỡng tài sản. Riêng giá ngày giường tính thêm chi phí phụ cấp thường trực 24/24; giá một số phẫu thuật, thủ thuật tính thêm chi phí phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật.

Theo đó, dự thảo Thông tư cũng quy định mức giá bằng nhau giữa các hạng BV đối với các dịch vụ như: Xét nghiệm, chiếu, chụp, chẩn đoán hình ảnh, các thủ thuật, tiểu thủ thuật thông thường, đơn giản mà các BV xếp hạng khác nhau nhưng đều thực hiện. Đối với dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ có sự khác biệt giữa các hạng BV, BV hạng thấp (tuyến dưới) chỉ thực hiện các trường hợp bệnh nhẹ, đơn giản, các trường hợp bệnh nặng, phức tạp, quá khả năng chuyên môn phải chuyển BV hạng cao hơn (tuyến trên) thì giá của mỗi hạng BV chênh lệch khoảng 5%: hạng đặc biệt cao hơn hạng 1 khoảng 5%, hạng 1 cao hơn hạng 2 khoảng 5%...

“Thống nhất giá dịch vụ y tế không chỉ đơn thuần là để người dân chi trả chi phí cho BV mà còn là cơ sở để cơ quan BHXH thay mặt cho người dân thanh toán cho BV”, nhấn mạnh điều này, ông Liên cho biết: Khi Thông tư này được ban hành sẽ có đơn vị, địa phương được điều chỉnh tăng giá KCB BHYT nhưng cũng có đơn vị, địa phương phải điều chỉnh giảm giá KCB BHYT hiện đang thực hiện. Cụ thể như: Các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I trực thuộc Bộ Y tế có mức giá điều chỉnh giảm từ bình quân khoảng 94.5% mức giá tối đa xuống còn bình quân khoảng 92% mức gia tối đa của Thông tư liên tịch số 4/TTLT-BHYT-BTC-BLĐTB&XH.

Được biết, mục tiêu Nhà nước đặt ra là BHYT là một trong 3 trụ cột của an sinh xã hội và đặt mục tiêu đến năm 2020 phải đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT nên Nhà nước đã ưu tiên ngân sách để mua và hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng như người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo. Như vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình (đến sau 2018, giá dịch vụ y tế sẽ được tính đủ chi phí 7/7 yếu tố) sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, người cận nghèo vì đã có BHYT chi trả toàn bộ hoặc phần lớn. Tính chung cả nước, hiện có trên 14 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và gần 3 triệu người cận nghèo được Nhà nước mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT.