Thông tư số 22/2020/TT-BTC:

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường


Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 do Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 22/2020/TT-BTC.