Thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 60% dự toán

Thiết kế: Gia Hân

Với các giải pháp đồng bộ, đổi mới được ngành Tài chính triển khai, cùng đà phục hồi của nền kinh tế đã tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán, tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 60% dự toán - Ảnh 1