Nhiều yếu tố tác động kéo giảm thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm

Nhiều yếu tố tác động kéo giảm thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm

Theo Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, hoạt động xuất nhập khẩu suy giảm kết hợp với thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã tác động làm giảm số thu ngân sách.
4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện trong tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Lũy kế 4 tháng năm 2023 thu NSNN ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.
Ngành Thuế đặt quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Ngành Thuế đặt quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Năm 2023, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.373.244 tỷ đồng, cao hơn dự toán thu năm 2022 gần 17%. Để hoàn thành đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 theo tinh thần tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay trong quý đầu năm, ngành Thuế đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Ưu tiên bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng

Ưu tiên bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025; trong đó hướng dẫn cụ thể việc xây dựng dự toán thu nội địa; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; dự toán chi NSNN năm 2023...
Thu nội địa sẽ chịu nhiều áp lực trong những tháng tới

Thu nội địa sẽ chịu nhiều áp lực trong những tháng tới

Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, áp lực giá cả tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, kết hợp với việc triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách trong những tháng tới.