Thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý tăng 14,3% so với cùng kỳ 2020

Việt Dũng

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 656.374 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán pháp lệnh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thu ngân sách đã có dấu hiệu giảm tốc

Trong tổng số thu ngân sách đạt được 6 tháng đầu năm do ngành Thuế quản lý thì thu từ dầu thô ước đạt 18.725 tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán và bằng 87,8% so với cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán pháp lệnh, bằng 115,3% cùng kỳ năm 2020; Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 558.838 tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán pháp lệnh, bằng 114,5% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ những khoản tăng thu đột biến và yếu tố chính sách do thực hiện gia hạn thì tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 4%, số thu nội địa trừ đất tăng 2,5%, số thu nội địa từ thuế phí tăng 5,7%.

Trong điều kiện kinh tế cả nước gặp không ít khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 6 tháng vừa qua, từng đơn vị trong toàn hệ thống ngành Thuế đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành dự toán cả năm ở mức cao nhất.

Tuy nhiên, dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây đã trực tiếp ảnh hưởng đến một số địa phương trọng điểm kinh tế, tập trung các khu công nghiệp lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương… 

Bên cạnh đó, năng lực nội tại của nền kinh tế còn thấp, áp lực lạm phát trong nước tăng do chịu ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế, rủi ro thiên tai, dịch bệnh, đời sống một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn... 

Trả lời báo chí mới đây, bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, qua phân tích diễn biến thu NSNN, Tổng cục Thuế nhận thấy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, thu ngân sách đã có dấu hiệu giảm tốc đến nay chưa có dấu hiệu phục hồi.

Hơn nữa, cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách giãn, giảm thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, công tác thu ngân sách các tháng cuối năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kiên định thực hiện mục tiêu kép

Trong những tháng cuối năm, ngoài việc bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và kiên định thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân gắn với quyết tâm hoàn thành các hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi bổ sung các Luật Thuế giá trị gia tăng, thu nhập DN, tiêu thụ đặc biệt... và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng thu cho NSNN.

Toàn ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ kịp thời vướng mắc để DN phát triển ổn định, thu hút đầu tư, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN; Tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN; Tiếp tục nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế và các đề án tài chính - NSNN theo chương trình của Chính phủ, đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế...

Ngành Thuế tiếp tục bám sát tình hình sức khỏe DN và tình hình thu ngân sách để chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời, điều hành thu/chi tích cực, hiệu quả, toàn Ngành tổ chức thực hiện tốt việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho DN và người dân, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu NSNN...

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức thanh, kiểm tra thuế; rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng, không để xảy ra tình trạng người nộp thuế lợi dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để trốn thuế, tránh thuế, trục lợi... gây thất thu NSNN.