Thu nội địa tháng 10 tăng 56,7% so với tháng trước

PV.

(Tài chính) Tháng 10, thu nội địa ước đạt 43.970 tỷ đồng, tăng khoảng 15.900 tỷ đồng, tăng 56,7% so với tháng trước; trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất tăng khoảng 16.140 tỷ đồng (tăng 63%).

 Thu nội địa tháng 10 tăng 56,7% so với tháng trước
Giao dịch tại Cục Thuế Hà Nội

Theo Bộ Tài chính, số thu trong tháng đạt khá chủ yếu do các DN tập trung kê khai, nộp thuế Thu nhập DN phát sinh của  quý III/2012 (khoảng 14.900 tỷ đồng) và thuế Thu nhập DN quý II và quý III/2011 đã hết thời gian được gia hạn theo chế độ (khoảng 3.000 tỷ đồng). Không kể số thuế Thu nhập DN phát sinh của quý III/2012 thì số thu tháng 10 tăng khoảng 3,6% so với tháng 9.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp có tăng trưởng thu so với tháng trước và lần đầu tiên có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước (sau 4 tháng liên tiếp giảm thu kể từ tháng 6/2012). Điều này cho thấy những yếu tố tích cực của nền kinh tế đã có tác động đến thu ngân sách.

Thu từ dầu thô trong tháng, do giá dầu thô trên thị trường thế giới trong kỳ ổn định và duy trì ở mức cao, số thu về ngân sách trong tháng đạt khoảng 9.200 tỷ đồng.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước tăng 1.000 tỷ đồng so với tháng 9 nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá hơn trong những tháng gần đây. Sau khi hoàn thuế GTGT theo chế độ 5.000 tỷ đồng, số thu cân đối NSNN là 13.000 tỷ đồng.