Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn biểu dương công tác cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai hoạt động năm 2013 của ngành Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã đánh giá cao một số mặt công tác nổi bật của ngành Hải quan trong năm qua. Đó là công tác xây dựng thể chế, văn bản pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá, hoạt động kiểm tra sau thông quan và điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn biểu dương công tác cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết ngành Hải quan

Theo kế hoạch năm và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, năm 2012 Tổng cục Hải quan có 06 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 22 đề án trình Bộ và 60 đề án trình Tổng cục. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá ngành đã hoàn thành những đề án lớn, có vai trò quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động. Tiêu biểu, đã phối hợp với các đơn vị xây dựng Đề án Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua, hoàn thành dự thảo dự án Luật Hải quan sửa đổi.

“Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan là điểm mạnh của ngành”, Thứ trưởng Bộ tài chính nhận định. Tổng cục Hải quan đã đạt được kết quả cao trong triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT). Tiến độ của chương trình Một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN được đẩy mạnh, đây là các cam kết quốc tế quan trọng của nước ta trong quá trình hội nhập.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan. Trong năm, lực lượng này đã tiến hành 2.672 cuộc kiểm tra, tổng số tiền đã truy thu là 881,37 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2011. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, đây là một con số phản ánh thực chất và rất thuyết phục, nói lên hết những nỗ lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm tra sau thông quan.

Công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng đạt được kết quả rất quan trọng. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2012, toàn Ngành đã phát hiện, bắt giữ được 24.164 vụ việc vi phạm, tăng 19% so với năm 2011, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 378 tỷ 789 triệu đồng. Thứ trưởng nhấn mạnh kết quả quan trọng của công tác điều tra chống buôn lậu không phải ở trị giá hay số vụ mà là tính chất vụ việc. Trong năm qua, lực lượng kiểm soát đã đấu tranh đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn những hành vi gian lận, không để lan rộng. Tiêu biểu như phát hiện và ngăn chặn những mặt hạn chế của loại hình kinh doanh TN-TX; đưa ra cơ chế xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến xe ngoại giao, xe hồi hương.

Công tác phân tích phân loại, quản lý rủi ro cũng được Thứ trưởng đánh giá là đạt được hiệu quả trên thực tiễn, tạo ra bước phát triển quan trọng trong từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đề nghị ngành cần phải nâng cao năng lực trong công tác giám sát quản lý hải quan và quản lý thu thuế. Công tác giám sát quản lý cần phải có những sáng kiến, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa, mạnh dạn xây dựng và đưa vào thực tiễn những phương pháp quản lý hiện đại, nhằm bắt kịp tới tốc độ cải cách hành chính, hiện đại hóa. Công tác quản lý thu thuế thì cần cải tiến ở cả khâu giao chỉ tiêu lẫn chỉ đạo thực hiện, nhằm đạt kết quả cao hơn trong năm rất khó khăn sắp tới.

Năm 2013, nhiệm vụ thu NSNN là nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Một trong những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát lại cơ chế chính sách để kịp thời sửa đổi cho hợp lý. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là công tác kiểm tra sau thông quan đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của DN, kịp thời phát hiện sai phạm. Thứ trưởng nhấn mạnh, ngành cần chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, từ đó sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc yêu cầu các đơn vị trong ngành quyết tâm thực hiện thành công những nhiệm vụ đề ra.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn biểu dương công tác cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan  - Ảnh 1
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc phát biểu tại Hội nghị

Tổng cục trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ tổng quát năm 2013 là xây dựng một nền tảng phát triển vững chắc cho toàn ngành, thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa, là năm bản lề chuyển phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong đó, xác định quản lý rủi ro là “linh hồn của hải quan hiện đại”, kiểm tra sau thông quan là xương sống cho hoạt động, công nghệ thông tin và phương tiện hiện đại là công cụ hỗ trợ đắc lực, dựa trên nền tảng chung là liêm chính hải quan.

Tổng cục trưởng đưa ra 6 nhóm giải pháp chính để thực hiện được nhiệm vụ của năm 2013. Bao gồm: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phấn đấu công nhận 20 doanh nghiệp ưu tiên trong năm tới; xử lý những bất cập hiện tại và tiếp cận với chuẩn mực của Hải quan thế giới trong 3 lĩnh vực kiểm soát về C/O, về mã, giá và về phân loại; Về vấn đề tuân thủ và kiểm soát, giao Cục GSQL chủ trì tổng kết thực hiện e-Manifest và triển khai tới tất cả các hãng tàu, lường trước những rủi ro và đưa ra giải pháp trong hoạt động hải quan điện tử giai đoạn mới; tăng cường năng lực và đào tạo, thực hiện liêm chính hải quan, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ.

Bên cạnh những đơn vị đã được Thứ trưởng khen ngợi, Tổng cục trưởng cũng cho biết sẽ báo cáo Bộ Tài chính khen các đơn vị và cá nhân đã nỗ lực trong quá trình thực hiện dự án VNACCS/VCIS, góp phần thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã biểu dương 4 đơn vị thuộc Tổng cục, gồm Ban cải cách hiện đại hóa hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Kiểm tra sau thông quan; 3 đơn vị hải quan địa phương, gồm Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh vì đã góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan, đóng góp vào thành tích chung của ngành Tài chính.