Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Tiếp tục phát triển ổn định và lành mạnh thị trường bảo hiểm

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 15/1/2012, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (QLGSBH), Bộ Tài chính tổ chức đã tổ chức hội nghị nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; lãnh đạo Cục QLGSBH và đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Tiếp tục phát triển ổn định và lành mạnh thị trường bảo hiểm
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị
Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 40.591 tỷ đồng

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2012 mặc dù vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng giảm so với các năm. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2012 ước đạt 40.591 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.675 tỷ đồng, tăng 10,2% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916, tăng 12% so với năm 2011. Tổng số tiền đầu tư năm 2012 ước đạt 90.591 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2011. Trong đó, các doanh nghiệp nhân thọ ước đạt 66.361 tỷ đồng (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2011), các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt 24.230 tỷ đồng (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2011).

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm ước đạt 15.856 tỷ đồng trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 6.679 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.177 tỷ đồng.

Ước tính cả năm 2012, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2012 đạt 5.094 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2011, chiếm 22,2% tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Tổng hoa hồng môi giới bảo hiểm nhận được ước gần 398 tỷ đồng, chiếm 7,8% phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới và tăng 15,8% so với năm trước. Đáng chú ý là trong năm 2012, phí thu xếp đối với nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 40 triệu năm 2011 lên tới 105 tỷ năm 2012 và hoàn toàn là phí tái bảo hiểm thu xếp ra nước ngoài, dẫn tới sự tăng đột biến về tỷ trọng phí thu xếp của nghiệp vụ bảo hiểm này, đạt 2,1% tổng phí thu xếp qua môi giới của thị trường.

Đại lý bảo hiểm vẫn đóng vai trò quan trọng đối với thị trường. Năm 2012 tổng số đại lý bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 317.000 người, tăng 11,6% so với năm 2011.

Trong thời gian gần đây, tình trạng gian lận, trục lợi trong bảo hiểm đang gia tăng về số lượng, thủ đoạn càng lúc càng tinh vi và phức tạp. Theo số liệu thống kê của các doanh nghiệp bảo hiểm, tổng số vụ trục lợi bảo hiểm phát hiện được tại các doanh nghiệp bảo hiểm trong giai đoạn 2007 – 2011 là khoảng 44.704 vụ với tổng số tiền trục lợi là 411,7 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ là 3.973 vụ với tổng số tiền trục lợi là 149,9 tỷ đồng và lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là 40.731 vụ với tổng số tiền trục lợi là 261,8 tỷ đồng.

Chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhận định, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm năm 2012 còn nhiều khó khăn, thị trường bảo hiểm năm 2012 vấn đạt tăng trưởng khá, thể hiện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp bải hiểm; thực hiện Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; quản lý, giám sát thị trường nhằm tạo cho thị trường lành mạnh hơn; đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền… Thứ trưởng cũng đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2012 tuy có nhiều khó khăn nhưng vấn đạt tăng trưởng tương đối khá.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, các doanh nghiệp bảo hiểm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi, đánh giá, bồi thường kịp thời cho người tham gia bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội (phụ nữ, đoàn thanh niên...) và các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức tuyên truyền thường xuyên, định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương; tổ chức tuyên truyền việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, kiểm tra, giám sát chỉ đạo thực hiện.

Đối với Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, kết quả đến năm 2011 và đến tháng 9/2012 đã cấp được 30 hợp đồng với giá trị kim ngạch xuất khẩu được bảo hiểm là 5.320 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm là 15,8 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường 9,6 tỷ đồng.

Tăng cường cơ chế giám sát bảo hiểm

Theo kế hoạch, năm 2013, dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 44.685 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2012, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 24.942 tỷ đồng, tăng 10% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khoảng 19.743 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, bên cạnh việc chú trọng công tác chống trục lợi bảo hiểm nhằm phát triển ổn định và lành mạnh thị trường bảo hiểm, thời gian tới, cơ chế giám sát bảo hiểm cần phải được tăng cường hơn nữa, tiếp tục rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là phải tiếp thu ý kiến phản ảnh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hoàn thiện khung pháp lý; cần phải xây dựng được chế tài xử phạt các vi phạm trong bảo hiểm; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm, có báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2012 và giải pháp thực hiện trong năm 2013; tiếp tục nghiên cứu cho phép áp dụng các sản phẩm bảo hiểm mới, trong đó có bảo hiểm hưu trí tự nguyện; tiếp tục thực hiện đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm nông nghiệp và kết thúc thí điểm vào cuối năm 2013; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kiện toàn lại đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.